Aborcja nie taka zła! Relatywizm Kościoła przekracza granice

Zespół Bioetyczny Konferencji Episkopatu Polski wydał swoje stanowisko w sprawie szczepień na koronawirusa. Stwierdza w nim dopuszczalność wykorzystania abortowanych płodów ludzkich do badan oraz pozwala na korzystanie z tak opracowanych leków.

Stanowisko KEP powtarzające to które wydał Watykan szokuje katolików. Stwierdza się w nim nie tylko możliwość badań i eksperymentów na komórkach z płodów ludzkich ale zezwala też katolikom na korzystanie z wyników takich praktyk.

„…każdy człowiek, w tym katolik, może korzystać ze szczepionek, nawet opracowanych z wykorzystaniem linii komórkowych abortowanych płodów, jeżeli nie są dostępne inne szczepionki niebudzące takich zastrzeżeń”.

Relatywizm w podejściu do aborcji stawia pod znakiem zapytania naukę Kościoła w tym względzie. Streszczając myśl KEP „aborcja i badania na komórkach płodów są dopuszczalne i dobre … jeśli ma służyć ludziom”. Publikujemy pełen tekst dokumentu.

>>>TEKST DO POBRANIA<<<

Na podstawie: KEP

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.