Algorytmy lepsze od polityków?

Mieszkańcy Unii Europejskiej zadeklarowali chęć oddania władzy sztucznej inteligencji. Aż 51 procent badanych ufa bardziej algorytmom niż politykom!

Badania społeczne przeprowadzone w Unii Europejskiej wykazały, że większość badanych poparłoby oddanie władzy politycznej sztucznej inteligencji. Jako argumenty za poparciem oddania władzy algorytmom podawano bezstronność i obiektywizm maszyn. Ankietowani wskazywali także na bezwzględne zasady jakimi kierują się algorytmy w podejmowanych decyzjach.

Według sympatyków sztucznej inteligencji, gwarantuje ona brak sporów politycznych oraz szybki i bezstronny proces decyzyjny.

W Polsce procent poparcia dla oddania władze w „ręce” sztucznej inteligencji jest wyższy niż średnia UE. Aż 60 procent Polaków w wieku 25 – 34 lata chętnie zastąpiłaby polityków algorytmami. Wynik taki nie dziwi wobec jakości polskiej klasy politycznej.

Wysokie i bezrefleksyjne oddanie władzy sztucznej inteligencji wynika między innymi z niewiedzy. O ile można mieć wiele zastrzeżeń do polityków to oddanie władzy dla maszyn które nie mają w swym działaniu elementów empatii i altruizmu musi doprowadzić do stworzenia świata bez uczuć i emocji. Świata maszyn w którym ludzie będą przedmiotem a nie podmiotem.

Źródło: PP

fot. ilust.

Facebook Comments