Lawina podwyżek. Opłaty za wodę wzrosną nawet o 40 procent?!

Ceny wody i ścieków są ustalane co trzy lata. W marcu 2021 roku rozpoczyna się kolejny okres rozliczeniowy. Samorządy chcą wprowadzić ogromne podwyżki cen wody i ścieków.

Jak podaje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 94 procent samorządów zwróciło się z wnioskami o podwyżki cen. Oczekiwania samorządów to wzrost cen na wodę i ścieki od 12 do aż 40 procent!

W marcu 2021 roku rozpoczął się kolejny okres, w którym przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne składają wnioski o zatwierdzenie proponowanych taryf za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków. Tak jak poprzednio, czyli w 2018 roku, taryfy są zatwierdzane na okres trzech lat czyli na lata 2021 – 2023.

Zatwierdzenie podwyżek zależy od ich umotywowania oraz decyzji Wód Polskich. Samorządy motywują konieczność podwyżek głównie przez wzrost cen prądu. Wzrost cen energii elektrycznej spowodował lawinowy wzrost kosztów każdego rodzaju działalności. Występuje to zjawisko „lawiny podwyżek”.

Woda podobnie jak i energia elektryczna są potrzebne prawie w każdym rodzaju działalności czy indywidualnej czy gospodarczej. Te dwa czynniki będą generowały dalsze podwyżki.

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca zaznacza, że nie wszystkie podwyżki są uzasadnione.

Na podstawie złożonych już wniosków możemy już wysnuć pewne wnioski i są one dla nas nie do zaakceptowania. W 94 proc. wniosków przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne zaproponowały podwyżki za wodę i ścieki. Tylko w 3 proc. ceny utrzymano bez zmian, a w niecałych 3 proc. zaproponowano obniżkę stawek – poinformował prezes Wód Polskich.

Część podwyżek zostanie zaakceptowana. Będzie to oznaczało wzrost kosztów dla odbiorców indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Firmy które do swojej działalności używają dużo wody będą zmuszone do kolejnej podwyżki cen swoich produktów a to znów uderzy w konsumentów.

Źródło: RZGW/WP/PP

fot. pixabay

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.