Dla kogo TARCZA 6.0? Pełna lista kodów PKD

Ustawa opublikowana 15 grudnia 2020 roku, tak zwana TARCZA 6.0 to głównie spis kodów PKD podmiotów objętych pomocą rządu. Pomoc dzieli się na kilka segmentów i skierowana jest to 40 branż (dominujących kodów PKD).

Zwolnienie ze składek ZUS też pod warunkiem spadku obrotów

Ustawa zgodnie z dodanym ust. 10 do art. 31 przewiduje zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Uprawnione kody PKD wraz z ich liczbą i kwotą łączną pomocy:

47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży) – 21 456 / 85 mln zł

47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych) – brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach) – 5 600 / 6,59 mln zł

47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach) – 12 348 / 10,05 mln zł

47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach) – 7 542 / 7,08 mln zł

49.32.Z (działalność taksówek osobowych) – brak danych, kod PKD dodany w Sejmie

49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany), brak danych, kod PKD dodany w Sejmie

56.10.A (restauracje) – 39 010 / 197,20 mln zł

56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne) – 2 488 / 4,40 mln zł

56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering) – brak danych, kod PKD dodany w Sejmie

56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna) – 2 418 / 13,99 mln zł

56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów) – 4 257 / 8,34 mln z

59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.) – 7 232 / 11,66 mln zł

59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi) – brak danych, kod PKD dodany w Sejmie

59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych) – brak danych, kod PKD dodany w Sejmie

59.14.Z (projekcję filmów lub nagrań wideo) – brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

59.14 (projekcję filmów lub nagrań wideo) – brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych) – brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

74.20.Z (działalność fotograficzna) – 11 793 / 12,53 mln zł

77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego) – 1 582 / 1,94 mln zł

79.90.C (usługi rezerwacji hoteli, środków transportu) – brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) – 2 734 / 11 mln zł

85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in. indywidualni nauczyciele, trenerzy) – 10 063 / 12,31 mln zł

85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie

86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie

86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna) – 16 210 / 29,45 mln zł

86.90.D (działalność paramedyczna) – 3 071 / 4,25 mln zł

90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych) – 5 499 / 32,79 mln zł

90.02.Z (wspomaganie przedstawień) – 1 807 / 3,32 mln zł

90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy) – brak danych, kod PKD dodany w Sejmie

91.02.Z (muzea) – brak danych, kod PKD dodany w Sejmie

93.11.Z (działalność obiektów sportowych) – 1 479 / 32,26 mln zł

93.13.Z (działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej, chodzi m.in.: o centra fitness) – 2 577 / 6,17 mln zł

93.19.Z (pozostała działalność sportowa) – 3 841 / 17,43 mln zł

93.21.Z (działalność wesołych miasteczek) – 1 080 / 3,45 mln zł

93.29.A (działalność pokojów zagadek) – 82 / 0,10 mln zł

93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana) – 504 / 0,66 mln zł

93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa) – 4 160 / 9,70 mln zł

96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich) – brak danych, kod PKD dodany w Sejmie

96.04.Z (działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej) – 4 579 / 6,75 mln zł

Ustawa zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł dla prowadzących działalność na dzień 30 września 2020 r. pod warunkiem posiadanie odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego. Z szacunków rządu wynika, że z postojowego również skorzystają w znacznej mierze sprzedający na straganach i targowiskach.

Uprawnione kody PKD wraz z ich liczbą i kwotą łączną pomocy.

47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży) – 20 022 / 41,65 mln zł

47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych) – brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach) – 5 550 / 11,54 mln zł

47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska) – 12 231 / 25,44 mln zł

47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach) – 7 421 / 15,44 mln zł

49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany) – brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

56.10.A (restauracje) – 32 046 / 66,66 mln zł

56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne) – 2 385/ 4,96 mln zł

56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering) – brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna) – 2 210 / 4,60 mln zł

56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów) – 3 851 / 8,01 mln zł

59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.) – 6 719 / 13,98 mln zł

59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi) – – brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych) – brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

59.14.Z (projekcję filmów lub nagrań wideo) – brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych) – brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

74.20.Z (działalność fotograficzna) – 11 517 / 23,96 mln zł

77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego) – 1 506 / 3,13 mln zł

79.90.A (Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych) – brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

79.90.C (usługi rezerwacji hoteli, środków transportu) – brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) – 2 268 / 4,72 mln zł

85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa) – 9 525 / 19,81 mln zł

85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie

86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie

85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie

86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie

86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna) – 15 517 / 32,28 mln zł

86.90.D (działalność paramedyczna) – 2 933 / 6,10 mln zł

90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych) – kod PKD dodany w Sejmie

90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych) – kod PKD dodany w Sejmie

90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy), kod PKD dodany w Sejmie

91.02.Z (muzea), kod PKD dodany w Sejmie

93.11.Z (działalność obiektów sportowych) – 782 / 1,63 mln zł

93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej) – 2 164 / 4,50 mln zł

93.19.Z (pozostała działalność sportowa) – 2 572 / 5,35 mln zł

93.21.Z (działalność wesołych miasteczek) – 934 / 1,94 mln zł

96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej) – 4 258 / 8,86 mln zł

Zgodnie z nowo dodanym art. 15 dla przedsiębiorcy, którzy co zasady nie zalegają z daninami do końca trzeciego kwartału 2019 roku, mogą się ubiegać dofinasowanie do wynagrodzenia w kwocie 2000 zł na pracownika z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Aby otrzymać wsparcie należy: należało prowadzić działalności na dzień 30 września 2020 r. i w tym dniu i posiadać odpowiedni numeru kodu PKD jako dominującego na ten dzień.

mieć przychód uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu 2019 roku,

nie mieć przesłanek do upadłości, nie prowadzić postępowania restrukturyzacyjne lub likwidacyjnego.

Uprawnione kody PKD :

47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)

47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych)

47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)

47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska)

47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)

49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany)

56.10.A (restauracje)

56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)

56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering)

56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)

56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)

59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo art.)

59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi)

59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych)

59.14.Z (projekcja filmów)

59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych)

74.20.Z (działalność fotograficzna)

77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)

79.90.A (Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych)

82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)

85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa)

85.52.Z (pozaszkolna edukacja artystyczna)

85.53.Z (Pozaszkolna edukacja z zakresu nauki jazdy i pilotażu)

85.59.A (nauka języków obcych)

85.59.B (pozostała edukacja, gdzie indziej niesklasyfikowane)

86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego)

86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)

86.90.D (działalność paramedyczna)

90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych)

90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych)

90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych)

91.02.Z (działalność muzeów)

93.11.Z (działalność obiektów sportowych)

93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej)

93.19.Z (pozostała działalność sportowa)

93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)

93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia )

93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana)

96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich)

96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej)

Niektórzy mikro, a więc zatrudniający do 9 osób, i mali przedsiębiorcy zatrudniający do 50 osób, będą mogli się starać o dotacje do wysokości 5 tys. zł. Pomoc ta ma kosztować budżet 865 milionów złotych, a otrzyma ją ponad 170 tys. przedsiębiorców.

Uprawnione kody PKD :

47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)

47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych) – kod PKD dodany w Sejmie

47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)

47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach)

47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)

49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany) – kod PKD dodany w Sejmie

56.10.A (restauracje)

56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)

56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering) – kod PKD dodany w Sejmie

56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)

56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)

59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)

59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi) – kod PKD dodany w Sejmie

59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych) – kod PKD dodany w Sejmie

59.14.Z (projekcja filmów) – kod PKD dodany w Sejmie

59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych)

74.20.Z (działalność fotograficzna)

77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)

79.90.C (usługi w zakresie rezerwacji) – kod PKD dodany w Sejmie

82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)

85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in. indywidualni nauczyciele, trenerzy)

85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

85.59. B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie

86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie

86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)

86.90.D (działalność paramedyczna)

90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych)

90.02.Z (wspomaganie przedstawień)

90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy), kod PKD dodany w Sejmie

91.02.Z (muzea), kod PKD dodany w Sejmie

93.11.Z (działalność obiektów sportowych)

93.13.Z (działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej, chodzi m.in.: o centra fitness)

93.19.Z (pozostała działalność sportowa)

93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)

93.29.A (działalność pokojów zagadek)

93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana)

93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa) – 4 160 / 9,70 mln zł

96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich) – kod PKD dodany w Sejmie

96.04.Z (działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej)

Na podstawie: gov.pl

Facebook Comments