Folkrussia… architektura biedy z rozmachem

Rosyjskie wsie zawsze miały swój koloryt. Bieda i zapomnienie wytworzyły swoisty „nowy folklor”. Pomysły architektoniczne na miarę XXI wieku znajdują na rosyjskich wsiach swoją ubogą karykaturę.

Wieś czasów carskich była w Rosji ternem wyzysku przez pańszczyznę oraz zapóźnień edukacyjnych. Poza drenażem z żywności i taniej siły roboczej jedyną zaletą wsi czasów carskich był pobór chłopów do wojska. Tak imperium Carów rosło w siłę a wiejska biedota tkwiła w stosunkach feudalnych dźwigając liczne obowiązki i nie posiadając praw.

Wielką ulgę dla mieszkańców wsi miał przynieść Związek Radziecki. Raj robotników i chłopów miał przynieść na wieś wraz z socjalizmem dobrobyt i szczęście. Zniszczenie własności prywatnej zburzyło kruchą równowagę systemu produkcji rolnej. W ten sposób pierwsze lata ZSRR przyniosły głód nawet na obszarach gdzie uprawa rolna dawała wcześniej gigantyczne plony. Raj chłopów skończył się nim się zaczął. Pańszczyznę i wyzysk szlachty zamieniono na kołchozy gdzie wydolność pracy i produkcja spadły o setki razy a poziom życia niewiele różnił się od tego z czasów carskich.

Na wielu wsiach powstawały osiedla z wielkiej płyty a stare domy pamiętające „niedobrego cara” popadały w ruinę. Dopiero przełom XX i XXI wieku wprowadził na rosyjskiej wsi zmiany. Znów chłopi byli biedni ale tym razem na swoim. Kapitalizm spowodował, że wielu z mieszkańców wsi poczuło się wolnymi i gospodarzami na własnej ziemi.

Ta nieoczekiwana wolność tchnęła nowego ducha w mieszkańców rosyjskich wsi. Będąc panami na swoim chcieli dać temu wyraz przez budowę nowych domów, własnych i niepowtarzalnych. Tak właśnie zrodził się trend architektoniczny nazywany „folkrussia”.

Jest to swoista mieszanina fantazji, rozmachu i biedy. Fantastyczne konstrukcje powstają często z odpadów lub nie mogą być ukończone gdy okazują się nazbyt fantastyczne i kosztowne dla swoich pomysłodawców.

W mediach społecznościowych pojawiają się fotografie kolejnych „dzieł” folkrussia. Mimo, że często śmieszą są wyrazem głębokiej tęsknoty za wolnością i nowoczesnością ludzi którzy od setek lat żyli i pracowali dla kogoś. Własność prywatna i wolność są szokiem dla pokoleń „niewolników” cara, szlachty, komunistów… Szok ten ma swoje zabawne i jednocześnie smutne pomniki na wielu rosyjskich wsiach.

Na podstawie: PP/facebook

fot .facebook.com

Facebook Comments