Najpierw Wrocław teraz Białystok usuwa Gulbinowicza. Następny Jan Paweł II

Zdecydowaną większością głosów Rada Miasta w Białymstoku usunęła z listy Honorowych Obywateli tego miasta kardynała Henryka Gulbinowicza. Radni PiS wstrzymali się od głosu. Następnym usuniętym z listy może być Jan Paweł II.

Kardynał Gulbinowicz został pozbawiony tytułu Honorowego Obywatela Białegostoku. 20 radnych poparło projekt, wstrzymali się radni PiS.

Tytuł Honorowego Obywatela Białegostoku, Gulbinowicz otrzymał 28 czerwca 2000 roku. Po ujawnieniu zarzutów wobec kardynała z projektem wniosku usunięcia Gulbinowicza wystąpił prezydent Tadeusz Truskolaski.

To już jest odebranie tytułu pośmiertne. Idziemy za przykładem Wrocławia, który też takiego tytułu pozbawił kardynała. Jest to niemiły obowiązek, ale niestety, jako przedstawiciele społeczeństwa Białegostoku jesteśmy zmuszeni to procedować – dodawał Tadeusz Truskolaski.

Radni PiS wstrzymali się od głosów lub nie uczestniczyli w głosowaniu.

Trudno rozprawiać o kardynale, który zamiast być ostoją moralności, oskarżony jest o czyny zakazane. Nie będę brał udziału w głosowaniu, jestem emocjonalnie związany z Kościołem i wiarą katolicką – mówił radny PiS Zbigniew Klimaszewski.

Za odebraniem kardynałowi Gulbinowiczowi tytułu Honorowego Obywatela Białegostoku było 20 radnych różnych ugrupowań, 4 radnych wstrzymało się, kolejnych 4 radnych w ogóle nie wzięło udziału w głosowaniu.

Kolejnym kandydatem do wykreślenia z listy Honorowych Obywateli Białegostoku jest Jan Paweł II.

Znamy testament Gulbinowicza

Na podstawie: akadera

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.