Nowe kary za gwałt. Dożywocie i koniec przedawnienia

Projekt zmian w Kodeksie karnym, który trafił właśnie do opiniowania, zaostrza kary za gwałty – informuje Prawo.pl. W przypadku śmierci osoby zgwałconej, sprawcy może grozić dożywocie. Co więcej, wyłączone ma być też przedawnienie w najdrastyczniejszych sprawach.

„Nie ulega wątpliwości, że zgwałcenia są przestępstwami o dużym ciężarze gatunkowym, godzą one w wolność człowieka w zakresie najbardziej intymnej sfery jego życia. Wysoka liczba tych przestępstw, często bardzo drastyczne formy ich popełniania, wywołują – niezależnie od konieczności podjęcia działań zmierzających do skutecznego i sprawnego egzekwowania odpowiedzialności karnej sprawców – potrzebę skuteczniejszego zwalczania tego typu przestępczości przez zapewnienie jednolitości orzecznictwa sądów w zakresie właściwej polityki kryminalnej” – wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy.

Jak podaje Prawo.pl, projektodawca rozszerza i zmienia art. 197: proponuje zwiększenie ustawowego zagrożenia przy typach kwalifikowanych, wprowadza się również typ kwalifikowany zgwałcenia przez następstwo w postaci śmierci pokrzywdzonego. W takich sytuacjach sprawca będzie podlegał karze nie krótszej niż 8 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

W proponowanym artykule 197 podwyższono górną granicę kary za doprowadzenie przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem do obcowania płciowego z 12 do 15 lat. Zmieniono też par. 3 i 4 dotyczące gwałtów. I tak w projektowanej zmianie, jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia:

  • wspólnie z inną osobą,
  • wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry,
  • posługując się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działając w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu,
  • wobec kobiety ciężarnej,
  • utrwalając obraz lub dźwięk z przebiegu czynu, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20.

Jeżeli sprawca dopuści się zgwałcenia małoletniego poniżej lat 15 lub w pozostałych przypadkach działa ze szczególnym okrucieństwem lub następstwem popełnionego czynu jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, będzie podlegał karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo również karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Projekt wyłącza przedawnienie karalności w szeregu przestępstw. m.in. w przypadku tych popełnionych na szkodę małoletniego poniżej 15 lat – chodzi o gwałty ze szczególnym okrucieństwem, których następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć dziecka.

Podobnie będzie w przypadku zabójstwa dziecka w związku ze zgwałceniem lub zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. A także w przypadku gwałtów ze szczególnym okrucieństwem.

Źródło: pap-mediaroom

fot.ilust.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.