Finanse & bussinesPrawo

Jak uniknąć podatku od spadku i darowizn

1 lipca weszły w życie największe od wielu lat podwyżki kwot wolnych w podatku od spadków i darowizn. To sprawi, że większa grupa obdarowanych i spadkobierców nie będzie zobowiązana do płacenia tego podatku – podaje Prawo.pl.Preferencje obejmą przede wszystkim nabycia od bliższej i dalszej rodziny.

Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn wprowadza pakiet SLIM VAT 3, czyli nowelizacja ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1059).

Jak informuje Prawo.pl, opodatkowaniu podlegać będzie nabycie: od jednego zbywcy, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

36 120 zł – dla nabywców zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej (dotychczas 10 434 zł),
27 090 zł – dla nabywców zaliczonych do drugiej grupy (dotychczas 7878 zł),
5733 zł – dla nabywców zaliczonych do trzeciej grupy (dotychczas 5 308 zł).

Przynależność do poszczególnych grup zależy od stopnia pokrewieństwa:

grupa I: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie.
grupy II – zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry), rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych,
do grupy III – innych nabywców.

„Wzrost kwoty wolnej od podatku to oczywiście korzystna zmiana, dzięki której łatwiej będzie uniknąć podatku od spadków i darowizn. Skorzystają przede wszystkim osoby, które nabywają spadki i darowizny od członków bliższej i dalszej rodziny. Jeśli wartość darowizny zmieści się w kwocie wolnej, nabywca nie zapłaci podatku ani nie będzie musiał zgłaszać nabycia do urzędu skarbowego” – wyjaśnia Grzegorz Grochowina, szef zespołu zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym w KPMG w Polsce, cytowany przez Prawo.pl.

Serwis dodaje, że Ministerstwo Finansów zaznacza, że kwoty te są znacznie wyższe w kręgu bliższej i dalszej rodziny, a jedynie nieco wyższe w przypadku osób obcych, należących do III grupy podatkowej. Według Prawo.pl resort uzasadnia to w ten sposób, że powodem jest ryzyko nadużyć podatkowych oraz unikania opodatkowania, zarówno w podatku od spadków i darowizn, jak i w PIT. Chodzi o to, by uniknąć np. powoływania się na fikcyjne darowizny.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

fot. ilust.

Facebook Comments