Hełmy strażackie. Kolor ma znaczenie

Tradycyjnie hełmy strażackie w Polsce powinny być białe lub czerwone. Kolor ma odróżniać strażaków ochotników od zawodowych. Pojawiły się jednak inne kolory. Warto poznać ich znaczenie.

W Polsce przyjęte są dwa kolory hełmów strażackich. Białymi hełmami posługują się strażacy działający w ramach Ochotniczej Straży Pożarnej. Czerwone wyróżniają strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Taki stan rzeczy reguluje zarządzenie nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z 5 lutego 2007 roku w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej.

Drugim aktem prawnym jest porozumienie zawarte w grudniu 2010 roku między Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP a Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z jego postanowieniami jednostki OSP używają hełmów białych, a jednostki PSP – czerwonych.

Ten stan rzeczy jest jednak obecnie mocno niedoskonały. Większa ilość kolorów hełmów strażackich wynika z kilku przyczyn. Strażacy z OSP otrzymują sprzęt od sponsorów, z przetargów czy po kolegach z PSP. Z tego powodu zdarzają się w jednostkach OSP hełmy czerwone. Stosują je wtedy na ogół dowódcy.

Wiele jednostek OSP ma także sprzęt otrzymany w darach z zagranicy. Często można spotkać w takich wypadkach hełmy srebrne czy nawet złote.

Popularne w Polsce są także hełmy fosforyzujące, używane przez OSP w nocnych akcjach na drogach. Także PSP nie jest wolna od urozmaiceń kolorystycznych hełmów. Pojawiły się na przykład hełmy srebrne – specjalistyczne.

Kolejna zmiana umundurowania strażaków wchodząca w życie w 2021 roku utrzymuje podział na hełmy czerwone i białe

Źródło: PP

Fot. arch.GD

Facebook Comments