Komornicy zapraszaj. 25 listopada Dzień Otwarty na dłużników

Krajowa Rada Komornicza w czwartek 25 listopada 2021 r. organizuje Dzień Otwarty. Tegoroczne wydarzenie odbywać się będzie pod hasłem „Masz Wiadomość”. Dzień Otwarty jest cyklicznym wydarzeniem, podczas którego komornicy podnoszą ważne społecznie tematy.

W tym roku samorząd komorniczy będzie przekonywał społeczeństwo do odbierania korespondencji. Nie chodzi tylko o listy od komorników sądowych, ale też z sądów, urzędów i innych instytucji. Celem akcji podejmowanej przez komorników sądowych jest uświadomienie społeczeństwu, że tylko dzięki informacjom zawartym w przesyłkach poleconych mogą wziąć czynny udział w postępowaniu i skutecznie podjąć obronę swoich praw.

Pytanie „Dlaczego warto odbierać korespondencję sądową?” będzie pierwszym jakie komornicy będą zadawać zaproszonym gościom. Z praktyki zawodowej komornicy doskonale znają sytuacje, gdy dłużnik dowiaduje się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa dopiero od komornika, który informuje go o tym fakcie wraz z dokonaniem zajęcia egzekucyjnego. Niektórzy dłużnicy niestety wychodzą z mylnego założenia, że jeśli nie odbiorą przesyłki poleconej z sądu lub od komornika to tak, jakby sprawy w ogóle nie było. Są pewni, że nic się nie stanie. To błędne przekonanie często prowadzi do poważnych konsekwencji.

Podczas Dnia Otwartego pod hasłem „Masz Wiadomość” komornicy sądowi wraz z przedstawicielami innych zawodów zaufania publicznego będą rozmawiać o korzyściach, jakie płyną dla adresatów z terminowego odbierania korespondencji.

Swój udział w wydarzeniu potwierdzili między innymi prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati, prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych Marcin Czugan, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, prof. dr hab. Andrzej Marciniak, prof. US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. dr hab. Zbigniew Witkowski.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Marcin Wiącek, patronat naukowy objął Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Patronat medialny nad Dniem Otwartym sprawować będzie „Dziennik Gazeta Prawna”.

Źródło:Krajowa Rada Komornicza

fot.tamże/ilust.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.