Masowa wymiana prawa jazdy. Także tych bezterminowych

Jaki jest koszt i czas wymiany? Na ile lat wydawane jest teraz prawo jazdy? Kiedy jest ostateczny termin wymiany bezterminowego prawa jazdy? To najważniejsze pytania, które zadają sobie kierowcy.

Według najnowszych przepisów wszyscy kierowcy stoją przed koniecznością wymiany prawa jazdy na nowe. Nawet Ci, którym dokument wydano bezterminowo. Obecnie najdłuższym okresem na jaki wydaje się prawo jazdy jest 15 lat. Jeśli występują jakieś przeciwskazania zdrowotne, np. pogorszenie wzroku to dokument może zostać wydany na np. 5 lat.

Krótszy okres obowiązywania prawa jazdy oczywiście nie wiąże się z jednoczesną utratą uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

O nowy dokument w przypadku obecnego bezterminowego prawa jazdy powinniśmy zacząć się ubiegać od 2028 roku i mamy na to pięć lat. Obecnie koszt wymiany prawa jazdy to 100,50 zł. Dodatkową opłatę możemy ponieść za odpowiednie fotografie, jeśli takowych nie posiadamy, oraz za ewentualne badanie lekarskie – 200 zł.

Wymiana prawa jazdy. Co trzeba przygotować?

  • Wniosek o wydanie prawa jazdy
  • Wniosek można ściągnąć z Internetu albo pobrać w urzędzie. W urzędzie znajdziemy także wzór prawidłowego wypełnienia wniosku, co może się przydać przy wypełnianiu niektórych pól (np. dokładnej nazwy organu wydającego uprawnienia czy adresu urzędu)
  • Kolorową, aktualną fotografię o wymiarach 35×45 mm
  • Kserokopię prawa jazdy – jeśli posiadasz (jeśli nie, to zostanie ona wykonana przez urzędnika)
  • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej (zapłacić możemy w kasie urzędu albo przelać pieniądze na konto, a do wniosku dołączyć potwierdzenie przelewu)
  • Oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk.
  • Oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami
  • Obydwa oświadczenia, podobnie jak wniosek, znajdziemy w urzędzie. Możemy też oszczędzić sobie czasu, pobrać je z Internetu i do urzędu od razu pójść z wypełnionymi dokumentami
Facebook Comments