Dostali medale za walkę z COVID?!

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach. Funkcjonariusze Służby Więziennej pomagają potrzebującym. W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej podsumowano dotychczasowe działania i odznaczono osoby szczególnie zaangażowane w walkę z pandemią.

– Służba Więzienna w tym trudnym czasie stanęła na wysokości zadania. Pokazaliście, że chronicie i bronicie społeczeństwa nie tylko izolując sprawców przestępstw, ale także pomagając. Dziś jest czas, żeby podziękować każdemu funkcjonariuszowi polskiej Służby Więziennej za pełne zaangażowanie. Dzięki Waszej ciężkiej pracy mieliśmy najlepsze wyniki w Europie w każdej kolejnej fali pandemii i możemy powiedzieć, że koronawirus do cel nie zajrzał – mówił wiceminister podczas uroczystości.

Rekord szczepień

Około 80 proc. funkcjonariuszy Służby Więziennej zaszczepionych przeciwko koronawirusowi to jeden z najlepszych wyników wśród wszystkich służb mundurowych w Polsce. Szczepionki przyjęło też ponad 81 proc. osadzonych, co jest z kolei rekordowym wynikiem w skali Europy, tym bardziej, że szczepienia odbywają się na zasadzie dobrowolności.

– Gdy porównamy statystyki zarażenia koronawirusem i zachorowań na COVID-19 wśród osadzonych i personelu więziennego w Polsce z innymi krajami, nasza Służba Więzienna wypada bardzo dobrze. Szybka reakcja na zagrożenie i znakomita praca funkcjonariuszy przyniosły efekty – podkreślił Michał Woś.

Szczepienia cały czas trwają, a ich organizacja nie byłaby możliwa bez doskonałej współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej z instytucjami zewnętrznymi. Ich przedstawicielom, szczególnie zaangażowanym w akcję szczepień, wiceminister wręczył resortowe odznaczenia „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Odznaczeni zostali też funkcjonariusze i pracownicy, którzy szczególnie angażowali się w walkę z COVID-19. Są wśród nich osoby, które jako ratownicy medyczni były oddelegowane do pracy w placówkach służby zdrowia, w tzw. szpitalach tymczasowych COVID-19. Odznaczony został również funkcjonariusz, który jako kierowca autocysterny przewoził ciekły tlen medyczny niezbędny do leczenia chorych na COVID-19. Więziennik transportował niebezpieczny ładunek do szpitali na terenie województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i pomorskiego.

Funkcjonariuszom dziękował też Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński. – Dziękuję i gratuluję wszystkim funkcjonariuszom Służby Więziennej w Polsce. Bez nich nie byłoby dzisiejszego sukcesu. A sukcesem jest to, że polskie więzienia są bezpieczne i będą bezpieczne – powiedział.

Tarcza antykryzysowa

Ministerstwo Sprawiedliwości włączyło się do walki z pandemią. Szybko przygotowało niezbędne przepisy. Na mocy „Tarczy antykryzysowej” z marca 2020 r. wprowadzono rozwiązania umożliwiające dyrektorom więzień występowanie o przerwę w wykonywaniu kary, gdy jest to niezbędne, by ograniczyć ryzyko epidemii w zakładzie karnym. Jednak dzięki staraniom funkcjonariuszy żaden osadzony nie skorzystał z tego rozwiązania.

Nowe przepisy umożliwiły też przeprowadzanie posiedzeń sądu penitencjarnego w formie wideokonferencji. Już ponad 96% spraw penitencjarnych prowadzonych jest online. Zwiększa to bezpieczeństwo w czasie pandemii, wprowadza oszczędności w konwojowaniu i przyspiesza postępowania. Średni czas postępowania penitencjarnego skrócił się o prawie 15 proc.

Rozszerzono także możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (zmiany w kodeksie karnym wykonawczym). Stosowanie dozoru elektronicznego od wiosny 2020 r. jest możliwe w przypadku skazanych na kary do 1,5 roku więzienia (wcześniej – do roku). W związku z tym maksymalna pojemność systemu została zwiększona do 8 tys. miejsc na dobę. Została też zwiększona o 2000 liczba nowoczesnych zestawów urządzeń do dozoru stacjonarnego wraz z niezbędną rozbudową infrastruktury teleinformatycznej systemu.

Resort Sprawiedliwości Pomaga

Ministerstwo i Służba Więzienna od początku pandemii zorganizowały akcję „Resort Sprawiedliwości Pomaga”. W ramach tego programu m.in. więźniowie zostali zaangażowani w produkcję maseczek, odzieży ochronnej i płynu dezynfekującego. Trafiły one do kilku milionów Polaków, co było szczególnie ważne na początku epidemii, gdy tego wyposażenia brakowało.

W szycie materiałów niezbędnych do walki z koronawirusem zaangażowano 120 zakładów karnych i aresztów śledczych i ponad 2 tysiące więźniów. Łącznie Służba Więzienna i przywięzienne przedsiębiorstwa wyprodukowały ponad 1,5 miliona maseczek ochronnych. Środki ochrony trafiły do kilku tysięcy instytucji, m.in. szpitali, hospicjów, domów dziecka, domów pomocy społecznej, szkół, przedszkoli.

Służba Więzienna odpowiedziała też na apele o oddawanie krwi. Podobne akcje są zresztą organizowane cyklicznie. W polskich jednostkach penitencjarnych działa ponad 80 klubów honorowego krwiodawstwa – skupiają prawie 2,5 tysiąca krwiodawców – funkcjonariuszy i pracowników oraz emerytów. W okresie pandemii oddali oni blisko 1,5 tys. litrów krwi.

Pracownicy Służby Więziennej – ozdrowieńcy oddawali też osocze potrzebującym. Nadzór nad akcją objął wiceminister Michał Woś, który sam oddał osocze. W sumie prawie 400 osób przyczyniło się w ten sposób do uratowania życia wielu chorym na COVID-19.

Służba Więzienna podczas epidemii zaangażowała się także w akcję „Obiady dla Bohaterów”, w ramach której dostarczano ciepłe posiłki weteranom, którzy podczas II wojny światowej walczyli o niepodległość ojczyzny.

Źródło: pap-mediaroom

fot. ilust

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *