Młodzież podzielona. Dziewczęta za Lewicą, chłopcy za Konfederacją

Według sondażu przeprowadzonego wśród najmłodszych wyborców w grupie wiekowej 18 – 24 lat faworytem pozostaje Hołownia. Ujawnił się także silny podział preferencji według płci młodych wyborców.

Sondaż preferencji wyborczych wśród młodych ludzi opublikował CEBOS. Według niego daleko w tyle pozostaje partia rządząca. Faworytem jest ruch Szymona Hołowni. Występuje tu zjawisko znane z 2015 roku, gdy wśród młodych wyborców faworytem był Paweł Kukiz, jako nowa siła poza systemem.

Jak wyglądałby skład Parlamentu, gdyby w 2021 roku decydowali o tym tylko najmłodsi wyborcy, osoby w wieku 18-24 lat? Przede wszystkim trzeba zauważyć, że nie byłby to układ dwubiegunowy. Preferencje partyjne młodych osób są znacznie bardziej zróżnicowane, niż obserwujemy to wśród ogółu zdeklarowanych uczestników wyborów. Biorąc pod uwagę średnie deklaracje z 9 miesięcy 2021 roku, można stwierdzić, że młodzi ludzie relatywnie najczęściej opowiadali się za Polską 2050 Szymona Hołowni (17%), ale tylko nieco mniej zwolenników miała wśród nich Lewica (14%) oraz Konfederacja WiN (14%), a także KO (13%) – podał CBOS.

W sondażu zbadano także wpływ płci na preferencje wyborcze. W kategorii młodych kobiet zdecydowanym faworytem jest Lewica. Najniższe poparcie notuje tu tradycyjnie Konfederacja. U młodych mężczyzn sytuacja jest odwrotna.

Z badania wynika, że młode kobiety chętniej głosują na Lewicę (18%, chłopców 10%) i na Polskę 2050 (21%, chłopców 14%), młodzi mężczyźni na Konfederację (22%, dziewcząt 4%).

Źródło: CEBOS

Fot. ilust.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.