MSZ zabiera nieruchomości użytkowane przez Rosjan. Kreml protestuje

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że MSZ wystąpił do właściwych organów administracji publicznej rekomendując wszczęcie postępowań egzekucyjnych w sprawie dwóch nieruchomości niewykorzystywanych na cele dyplomatyczno-konsularne i znajdujących się w bezprawnym posiadaniu Federacji Rosyjskiej, tj. nieruchomości położonych przy ul. Sobieskiego 100 oraz przy ul. Kieleckiej 45.

W stosunku do obu tych nieruchomości zapadły prawomocne orzeczenia sądów polskich nakazujące ich wydanie prawowitemu właścicielowi – Skarbowi Państwa.

Ponadto MSZ zarekomendowało wykorzystanie wszelkich przysługujących środków procesowych, aby postępowania sądowe w innych sprawach dotyczących nieruchomości toczyły się maksymalnie szybko. Wystąpienie MSZ zostało wystosowane z powodu rażącego dysparytetu w liczbie posiadanych nieruchomości w relacjach polsko-rosyjskich oraz w braku perspektyw na znalezienie rozwiązania tej kwestii w przewidywalnej przyszłości.

 

Źródło: pap-mediaroom

fot. arch.

Facebook Comments