Od 2022 roku 3000 złotych dla każdego

Rada Ministrów przyjęła propozycję dotyczącą minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. Według projektu kwota minimalnego wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych to 3000 złotych a stawka godzinowa to 19,60 zł.

Zgodnie z propozycją Rady Ministrów kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosnąć ma o 200 złotych czyli o 7,1 procent w stosunku do obowiązującej w 2021 roku.

Minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć o 1,30 zł czyli osiągnąć kwotę 19,60 zł/h.

Takie propozycje zostały przekazane do Rady Dialogu Społecznego oraz dalszego opracowania przez Minister Rozwoju, Pracy i Technologii. Negocjacje powinny zakończyć się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania propozycji.

Jeżeli w tym terminie Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni ww. wysokości płacy minimalnej, wówczas decyzje w tym zakresie podejmie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Źródło:PP

fot.ilust.

Facebook Comments