Ciekawostki

Od Lwowa do Watykanu. Historia Władysława Skrzyńskiego

Władysław Skrzyński był polskim politykiem. Był posłem RP nie tylko w Hiszpanii, ale przez wiele lat posłem RP i ambasadorem RP przy Stolicy Apostolskiej. 

Władysław Bolesław Ignacy Skrzyński herbu Zaremba przyszedł na świat 21 kwietnia 1873 roku we Lwowie, na terenie Królestwa Galicji i Lodomerii. Był synem ziemianina posła do Sejmu Krajowego Galicji VI, VII, VIII i IX kadencji Zdzisława Wincenta oraz Celiny Celestyny Seweryny z Dunin-Borkowskich herbu Łabędź. Jego dziadkiem był poseł na Sejm Ustawodawczy w Kromieryżu i na Sejm Krajowy Galicji oraz powstaniec listopadowy Ignacy Jan Stanisław Skrzyński herbu Zaremba. Miał brata Ignacego, przyszłego attaché w Ambasadzie Austro-Węgier oraz siostrę Marię. Młody Władysław ukończył Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Studiował prawo we Lwowie, Krakowie, Grazu i Monachium.
W latach 1897-1899 Władysław Skrzyński był urzędnikiem Namiestnictwa w Grazu. Następnie wstąpił do służby dyplomatycznej Austro-Węgier, pracując w placówkach w Hadze, Monachium, Brukseli i Bernie. Doszedł do rangi radcy legacyjnego.
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej Władysław Skrzyński na fotografii z 1929 roku. (źródło: NAC)
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pracował w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od 11 kwietnia do 24 listopada 1919 roku był podsekretarzem stanu w MSZ. Od 11 marca 1920 roku do 31 sierpnia 1921 roku pełnił funkcję posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego w Madrycie. od 31 sierpnia 1921 roku Władysław Skrzyński był posłem przy Stolicy Apostolskiej, od 27 listopada 1924 roku po podniesieniu Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Watykanie do rangi ambasady – ambasadorem. Swoją funkcję pełnił za prezydentury Stanisława Wojciechowskiego oraz Ignacego Mościckiego.
Władysław Skrzyński zmarł w Rzymie podczas pełnienia obowiązków służbowych 27 grudnia 1937 roku. Pochowano go w Rzymie. Został odznaczony Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Dziesięciolecia, papieskim Krzyżem Wielkim Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego i Krzyżem Wielkim Orderu Piusa IX, francuskim Orderem Narodowym Legii Honorowej, tureckim Orderem Osmana, Krzyżem Wojennym za Zasługi Cywilne II klasy, Orderem Korony Żelaznej III klasy, Krzyżem Jubileuszowym dla Cywilnych Funkcjonariuszów Państwowych i Medalem Jubileuszowym dla Cywilnych Funkcjonariuszów Państwowych.
Kacper Mizdal, pasjonat historii, autor popularnego w mediach społecznościowych cyklu ,,Historia z Kacprem”.
Facebook Comments