Ciekawostki

Od wojska do kolei. Kim był Jan Kraus?

Jan Kraus był porucznikiem piechoty Wojska Polskiego. Walczył w Legionach Polskich oraz w wojnie polsko-bolszewickiej. Jest przykładem bohaterstwa.

Jan Rudolf Kraus przyszedł na świat 28 sierpnia 1892 roku w Komorowicach, na terenie dzisiejszej dzielnicy zwyczajowej miasta Bielsko-Biała. Był synem Jana i Zuzanny z domu Kwiecińska. W 1912 roku w Bielsku-Białej ukończył gimnazjum, a do 1914 roku w tym miejscu był naczelnikiem Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół”. Działał także w Związku Strzeleckim.
W sierpniu 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich, pełniąc swoją służbę w 9. Kompanii 2. Pułku Piechoty, 3. Pułku Piechoty oraz następnie w 12. Kompanii 6. Pułku Piechoty. W Legionach Polskich Jan Kraus doszedł do stopnia sierżanta. Uczestniczył w walkach o Jabłonkę i pod Kuklami w październiku 1915 roku. Podczas starcia przekroczył linię rosyjską i zniszczył jedyną linię telefoniczną przeciwnika. Za ten czyn Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari. Po kryzysie przysięgowym, we wrześniu 1917 roku umieszczono go w areszcie w Przemyślu. Po zwolnieniu włączył się w działalność Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie Kijowa. Następnie wstąpił w szeregi 4. Dywizji Strzelców Polskich, na czele z generałem podporucznikiem Lucjanem Żeligowskim.
Porucznik Wojska Polskiego Jan Rudolf Kraus na fotografii z XX wieku. (źródło: wiki)
Po powrocie do Polski, w szeregach 29. Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Z dniem 22 grudnia 1922 roku został przeniesiony do rezerwy, a już 20 listopada 1924 roku zatwierdzono go w stopniu porucznika rezerwy ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919 roku i 1530,5 lokatą w korpusie oficerów piechoty. Po tych wydarzeniach zainteresował się koleją. W 1924 roku został zatrudniony przez Dyrekcję Ceł w Mysłowicach w charakterze praktykanta celnego z XI grupą uposażenia. W późniejszym czasie objął stanowisko adiukta celnego w Urzędzie Celnym Katowicach z X grupą uposażenia. Warto wspomnieć, iż w 1927 roku ożenił się z nauczycielką szkoły powszechnej w Niwce, Marią Józefą. Z nią miał jednego syna – Antoniego Jana, który przyszedł na świat 15 stycznia 1930 roku.
Porucznik Jan Kraus zmarł 15 maja 1930 roku w szpitalu Krakowie na rozstrój nerwowy i zapalenie płuc. Spoczął na cmentarzu Rakowickim (kwatera AD-6-12). Porucznik Jan Kraus został odznaczony wspomnianym już Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari nr.6391. pośmiertnie Krzyżem Niepodległości, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Krzyżem Pamiątkowym 6. Pułku Piechoty Legionów Polskich, Srebrnym Medalem Waleczności I klasy oraz Brązowym Medalem Waleczności.
Kacper Mizdal, pasjonat historii, autor popularnego w mediach społecznościowych cyklu ,,Historia z Kacprem”.
Facebook Comments