PrawoUroda i zdrowie

Papierosy tylko od 21 lat. Także te e

Polska Koalicja ZDROWE PŁUCA, z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu, ogłosiła, że będzie podejmowała działania na rzecz wdrożenia w Polsce projektu Tytoń 21, którego celem jest doprowadzenie do tego, by papierosy oraz inne wyroby tytoniowe można było sprzedawać wyłącznie osobom, które ukończyły 21 lat.

Przyłączając się do projektu, Polska znalazłaby się w gronie czterech innych krajów, które chcą przyczynić się w ten sposób do opóźnienia inicjacji nikotynowej młodych ludzi.

Uzasadniając te inicjatywę dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, zwraca uwagę na fakt, że młodzież uzależnia się szczególnie szybko.

„Młody mózg jest bardzo podatny na uzależnienia. Chcemy odsunąć czas rozpoczęcia palenia, aby młode osoby tak szybko się nie uzależniały” – mówi.

Lekarze biją na alarm. 98 proc. obecnych palaczy rozpoczęło regularne palenie przed 18. rokiem życia, średnio w 16. r.ż., a inicjacja papierosowa rozpoczyna się już w wieku 12 lat. Problem nie dotyczy wyłącznie papierosów tradycyjnych. Młodzi ludzie równie chętnie sięgają po tytoń podgrzewany, e-papierosy czy saszetki nikotynowe, które – wbrew panującej opinii – nie są obojętne dla zdrowia.

Dariusz Poznański, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia wskazuje, że wprowadzenie nowych wyrobów tytoniowych wprawdzie zwiększyło wpływy z akcyzy, spowodowało jednak, że utrata PKB związana ze zdrowotnymi następstwami palenia papierosów sięga dziś 25 proc.

„W Polsce malał odsetek palących regularnie, jednak pojawienie się produktów alternatywnych, w tym podgrzewaczy tytoniu, których sprzedaż w latach 2018-2020 wzrosła w całej UE o ponad 2000 proc. sprawiło, że ten spadek się zatrzymał” – zaznaczył Dariusz Poznański.

Dodał, że w Polsce trwają już prace nad nowymi regulacjami tytoniowymi. Resort Zdrowia zgodnie z narodową strategią onkologiczną będzie także tworzyć sieć poradni diagnostycznych, w których pacjenci z chorobami będącymi następstwem palenia papierosów będą mogli liczyć także na pomoc w rzuceniu nałogu. Wsparte zostaną również samorządy w akcjach przeciwko paleniu.

„Myślimy o płucach przez całe życie: od narodzin, od poczęcia, aż do końca, a palenie jest główną przyczyną niebezpiecznych, często śmiertelnych chorób układu oddechowego. Tytoń 21, inicjatywa zainaugurowana przez Europejskie Towarzystwo Oddechowe, ma uchronić młodzież nie tylko przed nałogiem, ale przed schorzeniami, które skrócą im życie” – podkreśla dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska.

Wtóruje jej prof. Katarzyna Krenke, przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej.

„Coraz młodsze dzieci sięgają po papierosy i zaczynają pracować na schorzenia, które będą widoczne po latach, łącznie z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc czy chorobami nowotworowymi” – tłumaczy.

Ekspertka wskazuje, że w Polsce coraz większym problemem staje się palenie nowych wyrobów tytoniowych, głównie papierosów elektronicznych, które wśród młodzieży dominuje już nad paleniem tradycyjnych papierosów.

„Jest coraz więcej badań wykazujących szkodliwość tych substancji w odniesieniu do zdrowia. Dlatego warto obalać mit, że palenie elektronicznych papierosów to jest coś lepszego niż palenie tytoniu tradycyjnego” – zaznacza prof. Katarzyna Krenke.

W opinii dr Marii Stańczyk, wiceprzewodniczącej Klubu Młodych Pneumonologów Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, nowe wyroby tytoniowe to produkty nieobojętne dla zdrowia.

„Aerozol generowany przez papierosy elektroniczne czy systemy podgrzewania tytoniu nie jest bezpieczną parą wodną jak niektórzy twierdzą, zawiera bowiem wiele szkodliwych substancji, m.in. nikotynę, która jest bardzo silnie uzależniającym środkiem, a także substancje rakotwórcze: toluen i benzopiren” – wyjaśnia.

Dr Stańczyk wskazuje, że w dostępnych na rynku nowych produktach tytoniowych problemem pozostaje fakt, że w odróżnieniu od tradycyjnych papierosów nie da się w nich określić stężenia substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia, które waha się w zależności od rodzaju użytego e-liquidu, sposobu inhalacji, zastosowanego urządzenia, a także od sposobu jego użytkowania.

„Przykładowo, jeżeli mamy jakieś urządzenie i zastosujemy różne ustawienia mocy, stężenie tych substancji szkodliwych będzie różne w zależności od tego, jaką moc zastosujemy. Znaczenie ma również liczba zaciągnięć czy sposób użytkowania, jak również zastosowany aromat e-liquidu. Niektóre smaki są potencjalnie bardziej szkodliwe niż inne” – podkreśla dr Maria Stańczyk.

Dodaje, że należy też wspomnieć o saszetkach nikotynowych – stosunkowo nowym produkcie na rynku polskim. Saszetki nikotynowe to woreczki nasączone nikotyną, które umieszcza się w sąsiedztwie śluzówek, np. pod policzkiem, i kontakt ze śliną powoduje uwalnianie się nikotyny.

„Są już doniesienia, że saszetki nikotynowe w dłuższej perspektywie mogą mieć potencjalnie efekt kancerogenny na jamę ustną bądź przewód pokarmowy, tak więc nie są to produkty obojętne dla zdrowia” – zaznacza ekspertka.

Podczas konferencji Polskiej Koalicji ZDROWE PŁUCA, zorganizowanej 30 maja, w przeddzień Światowego Dnia bez Tytoniu, omówiono negatywny wpływ palenia tytoniu na rozwój chorób płuc, przedstawiono aktualne możliwości leczenia uzależnienia w polskim systemie ochrony zdrowia oraz zaprezentowano planowane działania koalicji w zakresie rozwiązań zmierzających do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia w Polsce.

Polska Koalicja ZDROWE PŁUCA zobowiązuje się do wypracowania i wzmocnienia systemowych rozwiązań w obszarze chorób płuc, zarówno z perspektywy pacjenta, jak i systemu opieki zdrowotnej, poprzez podejmowanie aktywności edukacyjnej, komunikacyjnej i opiniodawczej oraz działań zmierzających do poprawy jakości świadczeń zdrowotnych.

Celem Koalicji jest przeciwdziałanie zwiększającej się zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób płuc. Koalicja wspiera tworzenie polskiej strategii pulmonologicznej, poprawę opieki nad cierpiącymi na choroby układu oddechowego, poprawę zdrowia płuc w kontekście problemów (po)pandemicznych, a także podnoszenie świadomości na temat wyzwań związanych ze zdrowiem układu oddechowego.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

fot. ilust.

Facebook Comments