Odkryto polską „Dolinę Królów”. Badania potwierdziły istnienie piramid w Polsce!

Zespół kilkunastu nieznanych megalitycznych grobowców odkryto w zachodniopomorskim. Z racji ich wielkości nazwano je „polskimi piramidami”.

Kilkanaście nowych grobowców odkryto w zachodniopomorskim. Największy z nich ma ponad 150 metrów długości. Formacje kamienno-ziemne są konstrukcjami które podobnie jak piramidy w innych częściach świata przyjmują formę geometryczną.

Podobne obiekty były już odkrywane na ziemiach polskich i noszą nazwę „grobowców kujawskich”.

Odkryte w okolicach miejscowości Dolnice w województwie zachodniopomorskim są bardzo duże jak na tego typu znaleziska. Szerokość podstawy wynosiła od 6 do 15 metrów, a długość – nawet do 150 m. Konstrukcje osiągały wysokość 3 m.

Pod nasypami znajdują się pojedyncze groby. Ich analiza wskazuję, że należy je wiązać z kulturą pucharów lejkowatych która zamieszkiwała obecnie ziemie Polski od V do III wieku przed naszą erą.

Wielkość grobów wskazuje, że były to pochówki najważniejszych osób tej społeczności. Stąd określenie „Dolina Królów” nawiązująca do Egipskich piramid.

Odkrycia dokonano w ramach programu badawczo-konserwatorskiego, dotyczącego grobowców megalitycznych na terenie Pomorza Zachodniego, który realizowany jest w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego przez dr. Agnieszkę Matuszewską przy współpracy z Markiem Schillerem z Dębna.

Odkrycia dokonano stosując analizę zdjęć lotniczych i satelitarnych w połączeniu z techniką laserową.

Konstrukcje megalityczne na terenie Polski zachowały się wyłącznie na terenach leśnych, gdyż uniknęły zniszczenia pod wpływem działalności rolniczej. Najbardziej znane „polskie piramidy” można obejrzeć w Sarnowie i Wietrzychowicach.

Źródło: Uniw.Szczeciński/PP

fot. tamże

Facebook Comments