Pokaz siły Wojska Polskiego przestraszy Putina? „Bull Run 18”

Już jutro odbędą się pokazowe ćwiczenia Wojska Polskiego i jednostek sojuszniczych. W manewrach ma brać udział 2 tys. żołnierzy i 500 jednostek sprzętu. Na poligon w Siemianówce zaproszono także dziennikarzy.

W ćwiczeniu są zaangażowane siły: 2 batalionu zmechanizowanego, dywizjonu przeciwlotniczego, batalionu saperów, batalionu logistycznego i batalionu dowodzenia 15. Brygady Zmechanizowanej oraz batalionu US-Army, brytyjskiej kompanii rozpoznawczej, wspierane siłami 9 Brygady Kawalerii Pancernej, 20 Brygady Zmechanizowanej, 15. pułku przeciwlotniczego, 11. pułku artylerii i 16. pułku logistycznego. Dodatkowo działania pododdziałów są osłaniane z powietrza przez śmigłowce bojowe Mi-24D, W-3.

Ćwiczenie to sprawdzian zdolności do sprawnego przemieszczenia pododdziałów na znaczną odległość oraz prowadzenia działań obronnych. To również zgrywanie pododdziałów międzynarodowych, podnoszenie ich interoperacyjności oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Dodatkowo, w rejonie przeprowadzenia ćwiczenia odbywają się pokazy sprzętu wojskowego.

Polska uczestniczy w inicjatywie NATO eFP – wzmocnionej Wysuniętej Obecności (ang. enhanced Forward Presence). Główną jej siłę stanowią cztery wielonarodowe batalionowe grupy bojowe NATO, rozmieszczone w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii. Każda grupa została utworzona przez państwo ramowe, którymi są odpowiednio: Stany Zjednoczone, Niemcy, Kanada i Wielka Brytania. Działania wszystkich grup koordynowane są przez Wielonarodową Dywizję Północny Wschód, sformowaną w Elblągu.

Polska odgrywa w inicjatywie eFP szczególną rolę. Jest jednym z państw gospodarzy, jest również państwem delegującym swoje siły do jednej z grup, a także tworzy na swoim terytorium wielonarodowe dowództwo dywizyjne, które ma zadanie koordynowania działań wszystkich grup eFP. Na co dzień „polska” grupa eFP współdziała z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną. eFP w Polsce to doskonały przykład dobrej współpracy sojuszniczej i partnerskiej Polski i USA w ramach NATO.

W skład 16. Dywizji Zmechanizowanej wchodzi siedem jednostek wojskowych: 9. Brygada Kawalerii Pancernej, 15. Brygada Zmechanizowana, 20. Brygada Zmechanizowana, 11. Pułk Artylerii, 15. Pułk Przeciwlotniczy, 16. Pułk Logistyczny oraz 9. Batalion Dowodzenia. Od 2 grudnia 2019 r. dowództwo 16. Dywizji Zmechanizowanej znajduje się w Olsztynie. Jej dowódcą jest gen. dyw. dr Krzysztof Radomski.

Źródło: mon za pap-mediaroom

fot. ilust.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.