Pokojowa Nagroda Nobla dla Polski i Polaków

Światowe media zauważają rolę Polki w pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Pojawił się postulat by Nagrodę Nobla przyznać Polsce i Polakom. Byłby to pierwszy taki przypadek w historii tej prestiżowej nagrody.

Media na całym świecie komentują postawę Polski i Polaków wobec kryzysu uchodźczego na Ukrainie. Polska przyjęła już prawie 3 miliony uchodźców z Ukrainy.

Ukraińcy goszczą w polskich domach w wyniku spontanicznej akcji obywateli. Sama Rzeczpospolita przyjęła Ukraińców bez względu na ich liczbę i bez pomocy międzynarodowej.

Taka postawa, diametralnie różna od poczynań innych krajów jest chwalona. W czasie kryzysu migracyjnego, gdy do Europy przybyło około miliona migrantów z Afryki w Unii Europejskiej domagano się relokacji tychże oraz solidarnego ponoszenia kosztów ich utrzymania.

Obecnie sama Polska ponosi koszty znacznie większej fali uchodźców a większość wydatków ponoszą sami obywatele.

Te czynniki poruszyły opinię międzynarodową do coraz częstszych głosów by przyznać Pokojową Nagrodę Nobla dla Polski i Polaków.

Byłby to pierwszy taki przypadek w historii.

Źródło: thelegraf/pp

fot.arch.

r e k l a m a
Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.