Polacy najmniej lubią Arabów, wysoko Rosjanie i Cyganie

CBOS przeprowadził badanie na temat sympatii i niechęci Polaków do rożnych nacji. Zaskakuje wzrost pozytywnych uczuć wobec Niemców i Żydów. W rankingu niechęci dwóch wyraźnych liderów.

Według badań CBOS Polacy najbardziej lubią Czechów. Pokrewieństwo słowiańskie i bliskie pozytywne sąsiedztwo sprzyja pozytywnej ocenie. Spór o Zaolzie oraz trwający do dziś problem granicy (Czesi są winni Polsce część terytoriów granicznych) nie wpływają na oceny tego narodu.

Sympatia wobec Czechów przekłada się też na Słowaków którzy wraz z Czechami tworzyli przez pół wieku Czechosłowację.

Wśród 22 wskazanych dla respondentów nacji, wysoko w rankingu sympatii uplasowali się także Włosi, Amerykanie oraz Węgrzy.

Pozytywne oceny wobec Czechów wskazało 63 proc. respondentów, Włochów 62 proc., Słowaków 61 proc., Amerykanów 60 proc. oraz Węgrów 60 proc.

Dalsze miejsca zajęli: Hiszpanie, Chorwaci, Norwegowie, Anglicy, Francuzi, Holendrzy, Litwini, Białorusini oraz co zaskakujące z uwagi na brak relacji z tym krajem oraz większego skupiska Polonii, Estończycy.

W rankingu najbardziej nielubianych przez Polaków nacji wyraźnie na czele uplasowali się Arabowie (46 proc. ocen negatywnych) oraz Romowie (42 proc. niechęci).

Na dalszych miejscach niechęci wśród Polaków znaleźli się Rosjanie (35 proc. ocen negatywnych) oraz Rumuni (33 procent).

Narody które zdawałoby się powinny zając wysokie miejsca z racji historycznych czyli Niemicy, Żydzi i Ukraińcy uplasowały się w środku stawki otrzymując około 40 proc. ocen pozytywnych.

Źródło: CBOS za sputnik.com

Fot.ilu. pixabay

Facebook Comments