Prywatyzacja Lasów Państwowych ukrytya w „Lex Izera”?!

Elektromobilność jest jednym ze sztandarowych projektów rządów premiera Morawieckiego. Jak się okazuje pod pretekstem budowy fabryki polskich samochodów elektrycznych może zostać otwarta furtka do prywatyzacji polskich lasów!

„Lex Izera” to specjalna ustawa która ma umożliwić budowę fabryki „polskich” samochodów elektrycznych. Mimo, że samochód Izera będzie montowany w dużej mierze z zagranicznych komponentów a jego szanse rynkowe są niewielkie rząd finansuje jego budowę.

Jednym z pierwszych działań mających na celu budowę fabryki jest wycinka kilkudziesięciu hektarów lasów. W tym celu wyprowadzono zmianę w prawie która zakłada zamianę gruntów m.in. pod inwestycje zw. z elektromobilnością.

Tak „niewinna” zmiana ma ogromne znaczenie i umożliwi prywatyzację gruntów leśnych. Według wspomnianego projektu w ciągu dwóch lat od wejścia w życie nowych przepisów nieruchomości należące do Lasów Państwowych będzie można zamieniać na inne grunty i nieruchomości.

Takie zmiany otwierają furtkę do prywatyzacji lasów i sprzedaży gruntów z majątku Lasów Państwowych.

Lasy Państwowe to największy właściciel gruntów w Polsce. Od lat trwa lobbowanie na rzecz przejęcia gruntów Lasów Państwowych. Mimo zapewnień rządu „lex Izera” to pierwszy krok do przejęcia gruntów Lasów Państwowych, masowych wycinek oraz degradacji ekosystemu Polski.

Źródło: PP

fot.ilus.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.