112Aktualności

Sezon grzewczy 2021 -2022. Bądź bezpieczny

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym apelujemy i przypominamy o właściwym korzystaniu z urządzeń grzewczych, w tym przewodów spalinowych. Dodatkowym zagrożeniem, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę to składowanie materiałów palnych w pobliżu pieców i innych urządzeń grzewczych oraz wyrzucanie do pojemników gorącego popiołu.

Corocznie w sezonie zimowym, w wyniku niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych lub ich wad, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie odnotowuje pożary w obiektach mieszkalnych bądź przemysłowych. W związku z nadejściem sezonu grzewczego i wynikającymi z tego faktu zagrożeniami pożarowymi spowodowanymi zwiększonym użyciem tego typu urządzeń, apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na zabezpieczenie naszych gospodarstw domowych przed możliwością powstania pożaru.

Przypominamy o zwróceniu uwagi na prawidłową eksploatację pieców centralnego ogrzewania, różnego rodzaju grzejników np. elektrycznych czy gazowych, które pozostawione bez dozoru oraz w pobliżu materiałów palnych, takich jak odzież, meble, elementy wystroju wnętrz itp. mogą stać się przyczyną powstania pożaru. Ustawienie tych grzejników bezpośrednio na podłożu palnym może również doprowadzić do pożaru.

Wysokie zagrożenie pożarowe stwarza też zły stan techniczny przewodów kominowych, wynikający m.in. z niewłaściwej ich budowy lub braku konserwacji oraz nie usuwania zanieczyszczeń, a także składowanie bezpośrednio przy uszkodzonych przewodach kominowych materiałów palnych typu papier, drewno itp.

APELUJEMY !

Jak co roku przypominamy, że pożary mogą okazać się tragiczne w skutkach pociągając za sobą ofiary śmiertelne. Jedną z przyczyn powodujących śmierć mieszkańców podczas użytkowania pieców jest tzw. CZAD, czyli tlenek węgla powstający w wyniku niecałkowitego spalania paliwa np. w wyniku niesprawnej wentylacji w kotłowni, zanieczyszczonego komina, czy w łazienkach bez dostatecznej wentylacji, w których zainstalowany jest piecyk gazowy. W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny i bezwonny gaz. Ma silne własności toksyczne. Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku węgla może spowodować zatrucie, silny ból głowy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę, a nawet śmierć.

Jednym z polecanych od lat doraźnych rozwiązań, które pomoże zadbaćo bezpieczeństwo w sezonie grzewczym jest zamontowanie czujki tlenku węgla, która wykryje wewnątrz pomieszczeń obecność śmiercionośnej substancji i ostrzeże nas głośnym sygnałem – tak, aby w porę udało się zareagować i np. wezwać służby.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

– cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),

– dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,

– co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.

– co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Kontrola taka może być wykonana przez osoby posiadające uprawnienia mistrza kominiarskiego.

Źródło: KP PSP Świebodzin

fot.tamże/ilust.

Facebook Comments