Skandaliczne praktyki zakładów pogrzebowych. Postawiono 324 zarzuty!

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego w Słubicach przeprowadzili realizację w sprawie pobierania przez słubicki zakład pogrzebowy nieuzasadnionych opłat za organizację pogrzebów i nieprawidłowości związanych z przechowywaniem zwłok. Na poczet zapłacenia kar i nawiązki dla pokrzywdzonych zabezpieczono milion złotych.

r e k l a m a

W toku prowadzonego postępowania przesłuchano licznych świadków, zebrano i szczegółowo przeanalizowano dokumentację związaną z organizacją przez zakład pogrzebów i wypłatą świadczeń pogrzebowych z ZUS z lat 2016 -2021. Po wnikliwej i skrupulatnej pracy policjantów zatrzymany został właściciel zakładu oraz osoba zatrudniona tam na stanowisku kierownika. Właścicielowi zakładu przedstawiono łącznie 324 zarzuty popełnienia oszustw, polegających na pobieraniu od rodzin osób zmarłych nienależnych opłat, oraz 36 zarzutów dotyczących przechowywania zwłok w niewłaściwych warunkach sanitarno-epidemiologicznych.

Na poczet przyszłych kar, w szczególności grzywny oraz obowiązku naprawienia szkody na rzecz osób pokrzywdzonych, przedsiębiorcy zabezpieczono gotówkę w wysokości miliona złotych. Prokuratura Rejonowa w Słubicach wystąpiła ponadto z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, jednakże Sąd Rejonowy w Słubicach wniosku tego nie uwzględnił. Kierownikowi zakładu

r e k l a m a

przedstawiono łącznie 182 zarzuty oszustw. Prokurator Rejonowy w Słubicach zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego.

Sprawa ma charakter rozwojowy, nadal gromadzone i analizowane są dokumenty związane z prowadzoną przez zakład pogrzebowy działalnością. Obu podejrzanym za przestępstwa, których się dopuścili grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: policja.pl

fot. ilust.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.