CiekawostkiHistoriaNauka

Trudna prawda o przodkach współczesnych Polaków

Współcześni mieszkańcy Polski rzadko znają swoich przodków sprzed kilku wieków. Wielu chętnie myśli o szlachcie i rycerzach jako swoich przodkach. Niestety prawda o pochodzeniu większości mieszkańców Polski jest zupełnie inna.

r e k l a m a

W średniowieczu i czasach przedchrześcijańskich niewolnictwo prawie nie istniało wśród Słowian. Ludność dzieliła się na chłopów i nieliczną warstwę rządzącą wraz z wojskiem. Z czasem do XVI wieku stan podziału na szlachtę, mieszczan, duchowieństwo i chłopów ustabilizował się. W tym czasie szlachta, posiadająca pełnię praw stanowiła około 5 procent populacji kraju.

Z czasem szlachta osiągała coraz większe prawa przyznawane przed monarchów. Działo się to także kosztem warstw najniższych. Taki stan rzeczy doprowadził do powstania klasy tak zwanych chłopów pańszczyźnianych.

Pozbawieni praw i wolności, przywiązani do ziemi i zmuszani do pracy stanowili oni w XVIII wieku już ponad 80 procent ludności.

W XIX wieku nasilił się ruch migracji chłopów do miast. Niestety ich sytuacja w miastach była niewiele lepsza. Wykonywali oni najprostsze prace żyjąc w biedzie. Pozbawieni byli także edukacji czy opieki medycznej.

Właśnie tacy ludzie są przodkami zdecydowanej większości współczesnych Polaków. Duża dzietność tej warstwy ludności spowodowała, że około 95 procent współczesnych Polaków ma swoich przodków wśród chłopów pańszczyźnianych i tych z nich którzy w drugiej połowie XIX wieku migrowali do miast.

Źródło: pp

fot. GD

r e k l a m a
Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *