Udar mózgu. Szybka reakcja ratuje życie

Udar mózgu jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności. Często kończy się także śmiercią. Prawidłowe rozpoznanie objawów i właściwa pomoc jest kluczowa dla ratowania osoby dotkniętej udarem.

Prawidłowa i szybka reakcja na udar mózgu pozwala na uratowanie życia i zdrowia dotkniętego udarem. Podczas wystąpienia udaru liczy się każda minuta.

Udar mózgu jest to ostre i gwałtowne zaburzenie krążenia mózgowego. W czynnikach ryzyka udarowego wylicza się między innymi: nadciśnienie, miażdżycę i choroby zapalne oraz niewydolność krążeniową.

Przy najmniejszym podejrzeniu udaru ważne jest, aby jak najszybciej wezwać karetkę pogotowia. Pierwsze 4,5 godziny są krytyczne.

W tym czasie zachodzą nieodwracalne zmiany w mózgu. Mogą one skutkować śmiercią lub niepełnosprawnością.

Kluczowe objawy udaru mózgu:

  1. Nie może się uśmiechnąć. Kąciki ust są opuszczone.
  2. Nie może podnieść obu rąk lub jedna z nich jest słaba.
  3. Nie potrafi wyraźnie wymówić swojego imienia.

Po udarze decydujące są pierwsze minuty. Dlatego przed przybyciem karetki pogotowia należy:

1. Położyć pacjenta na płaskiej powierzchni.

2. Rozpiąć ubranie.

3. Zapewnić dopływ świeżego powietrza.

Co trzecia osoba po udarze nigdy nie wstaje z łóżka. Śmiertelność oraz stopień niepełnosprawności w wyniku udaru mózgu zależy bezpośrednio od tego, jak szybko zapewniono choremu wykwalifikowaną opiekę medyczną.

Źródło:PP

fot. ilust.

Facebook Comments