HistoriaNadesłane przez czytelników

“Wędrówki ludów” po II wojnie światowej

Powojenna wędrówka ludów europejskich była chyba najliczniejszą w dziejach świata. Z Polski na zachód wysiedlano ludność niemiecką – do 1947 roku swoje strony rodzinne na Śląsku, Pomorzu, Warmii i Mazurach opuściło około 2,5 miliona Niemców.

Jednocześnie trwało przemieszczanie do ZSRR ponad pół miliona Ukraińców, Białorusinów i Litwinów zamieszkujących wsie i miasteczka na zachód od nowej granicy polsko-radzieckiej, a z terenów obecnej zachodniej Ukrainy wyrzucono ponad milion Polaków. Nasz kraj opuszczali rodacy zdecydowani na emigrację na Zachód, wśród nich najbardziej zagrożeni komunistyczną czystką byli działacze podziemia.

W przeciwnym kierunku – do Polski – przybywali rodacy z obozów koncentracyjnych i jenieckich w Niemczech i zdemobilizowani żołnierze z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Rozpoczęły się też powroty. Polaków z terenów Związku Radzieckiego: z Kresów, a także z miejsc zsyłki położonych w głębi ZSRR. Do końca 1947 roku przybyło ze wschodu ponad 1,2 miliona repatriantów, z których większość została skierowana na Ziemie Odzyskane. Obliczono, że ruchy migracyjne na terenie Polski objęły w latach 1944–1950 7 milionów ludzi, a mniejszości narodowe stanowiły odtąd w Polsce 2%.

Warto też wspomnieć o żydowskiej paranoi. W 1946 rok, w obawie przed…. pogromami, z Polski do Niemiec wyjechało 60 tysięcy przedstawicieli “ludu wybranego”. Tam już się czystek nie bali. Brak słów. Ciekawe do jakich udali się miast. Pewnie do Norymbergi, gdzie jeszcze w 1947 roku amerykańscy wojskowi jeździli nocami pod specjalną eskortą, wszak na każdym kroku byli ostrzeliwani przez najbardziej oddanych Fuhrerowi Niemców. Już widzę, jak taki Icek przyjeżdża do norymberskiego gniazda ruchu oporu i gawędzi na ulicy z Hansem narzekając na polski antysemityzm

Ponadto Bułgarzy wyrzucili do Turcji 150 tysięcy Turków, Czechosłowacja w 1946 roku wymieniła 120 tysięcy Słowaków mieszkających na Węgrzech w zamian za taką samą liczbę Węgrów zamieszkujących ich tereny. Do tego 3 miliony Niemców sudeckich w latach 1945-1946 zostało odesłanych do Niemiec. Z Jugosławii wysiedlono około pół miliona Niemców.

Poro6niec

fot.arch

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *