Wracają przepisy rodem z PRL. Za te zdjęcia możesz pójść do więzienia!

Ogólny zakaz fotografowania obiektów takich jak dworce klejowe czy obiekty wojskowe został w Polsce zniesiony w 1999 roku. Obecnie rząd wprowadził nowe przepisy wraz z surowymi karami za ich złamanie.

r e k l a m a

Przepisy dotyczące fotografowania obiektów strategicznych i istotnych dla bezpieczeństwa państwa zostały zniesione w 1999 roku. Od tego czasu nie było zakazu fotografowania dworców i jednostek wojskowych czy lotnisk.

Lukę prawną częściowo załatano w kwietniu 2022 roku wydając w tej sprawie rozporządzenia dotyczące zakazu fotografowania. Była to odpowiedź na wydarzenia mające miejsce na Ukrainie.

Obecnie Sejm zajął się ustawą o zakazie fotografowania niektórych obiektów. Nowe prawo ma wprowadzić kategoryczny zakaz fotografowania obiektów strategicznych i ważnych dla bezpieczeństwa państwa. Za fotografowanie takich obiektów oraz osób z nim związanych ma grozić kara aresztu lub grzywny.

Nowe regulacje są odpowiedzią na pojawiające się doniesienia kontrwywiadu o montowaniu np. zdalnych kamer do obserwacji ruchu kolejowego czy na lotniskach w Polsce przez pracowników obcych wywiadów. Nie wiadomo czy do zakazu włączone zostaną także dworce klejowe, gdyż wiele z nich ma funkcję także centrów handlowych lub są atrakcją turystyczną.

źródło: pp

fot. ilust.

Facebook Comments