Cmentarna Polska. Najwięcej zgonów – najmniej narodzin po 1945 roku

W statystykach widać ogromny wzrost liczby zgonów. Jest to najwyższa umieralność od czasów II wojny światowej. Liczba ludności Polski gwałtownie spada.

W 2020 roku zmarło w Polsce najwięcej osób od czasów II wojny światowej. Mimo rządowych programów socjalnych liczba nowo-narodzonych obywateli była najniższa od 15 lat. Zapowiadany wyż demograficzny jako pośredni skutek kwarantann nie nadszedł. Spadek narodzin wiąże się z przerwaniem więzi społecznych na skutek obostrzeń pandemicznych.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, liczba ludności w Polsce w roku 2020 zmniejszyła się aż o 115 tysięcy! Oznacza to spadek ogółu mieszkańców Polski do poziomu sprzed 10 lat.

Pierwszy raz od 1945 roku liczba zgonów przekroczyła 470 tysięcy rocznie. Niestety jest to pośredni skutek koronawirusa. Szpitale wstrzymały planowane zabiegi, brakowało łóżek a „leczenie przez telefon” jest fikcją. Powoduje to brak podstawowej opieki medycznej i zgodny do których nie powinno dość gdyby pacjenci otrzymali odpowiednią pomoc lekarską.

Wielu chorych także samemu odkładało wizyty próbując „przechodzić” chorobę. Takie zachowanie miało często tragiczny skutek.

Obserwowane od początku transformacji ustrojowej zmiany postaw i priorytetów życiowych młodych ludzi (osiągnięcie określonego poziomu wykształcenia i stabilizacji ekonomicznej) spowodowały przesunięcie wieku zakładania rodziny. Obecnie najwyższa płodność cechuje kobiety w wieku 26–31 lat, co oznacza podwyższenie wieku najczęstszego rodzenia dzieci średnio o 6–8 lat w stosunku do początku lat transformacji oraz o 2–4 lata w stosunku do początku XXI wieku. W 2019 r. mediana wieku kobiet rodzących dziecko wyniosła 30 lat (wobec 26 lat w 1990 r. i 2000 r.) – pisze GUS.

Rosnącą dysproporcję między zgonami i narodzinami w niewielkim stopniu niweluje napływ siły roboczej ze wschodu. Jest to jednak czynnik niestały i trudny do rzetelnego oszacowania. Statystycy oceniają, że nad Wisłę w 2020 roku przyjechało o 7 tys. więcej osób, niż przekroczyło granice w drugą stronę. W efekcie liczba ludności Polski wynosi 38,27 mln ludzi – szacuje GUS.

Na podstawie: GUS

fot. graf. za bankier.pl

fot. główne: PP arch.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.