AktualnościFinanse & bussinesPolska

ZUS jak policja. Zapyta nawet sąsiadów o Twoje zwolnienie!

Według nowelizacji przepisów dotyczących uprawnień ZUS, urzędnicy będą mieli prawo żądać informacji na temat zwolnień i zasiłków nawet od sąsiadów ubezpieczonego. Na dodatek nie będzie można odmówić odpowiedzi na zapytania urzędników ZUS.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaproponowało nowelizację przepisów dotyczących uprawnień ZUS. W myśl nowych przepisów urzędnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostaną uprawnienia w myśl których , będą mogli żądać informacji z zakresu zasiłków od pracodawców, organizacji społecznych oraz innych podmiotów i osób. Osoby i instytucje nie będą miała prawa odmówić odpowiedzi na takie żądanie urzędników.

Zmianie ma ulec artykuł 61a w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Obecnie przepis ten mówi, że w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo do przetwarzania danych i informacji niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłaty.

Zgodnie z propozycją Ministerstwa Rozwoju i Polityki Społecznej, ZUS będzie mógł pozyskiwać wspomniane dane i informacje od: ubezpieczonych, płatników składek, organizacji społecznych oraz innych podmiotów i osób, które są w posiadaniu tych danych i informacji.

Przepis ten zakłada także, że wszystkie podmioty, będą zobowiązane udostępnić ją Zakładowi.

Źródło: PP

fot. arch.PP

Facebook Comments