CiekawostkiFinanse & bussines

ZUS może zażądać zwrotu świadczeń na 5 lat wstecz. Z odsetkami to ogromne kwoty!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo odebrać świadczenia nawet do 5 lat wstecz. Dotyczy to emerytów, rencistów ale również osoby pobierające zasiłki. Z odsetkami, mogą być to ogromne kwoty które będzie trzeba zwrócić do kasy ZUS.

Zgodnie z jesiennymi nowelizacjami ustawy o ubezpieczeniach społecznych ZUS zyskał nowe uprawnienia. Instytucja ma prawo zmusić obywatela do zwrotu wszystkich emerytur w ciągu ostatnich pięciu lat i doliczyć do tego odsetki.

18 września zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Od tego czasu ZUS może zażądać zwrotu świadczeń nawet, gdy ubezpieczony nie popełnił żadnego błędu, a wnioski wypełnił prawidłowo. Wystarczy, że instytucja uzna świadczenie za nieuprawnione lub zbyt wysokie.

Do interpretacji przepisów odniósł się rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Z komunikatu, który trafił do PAP, wynika, że mimo nowelizacji definicja świadczenia nienależnie pobranego pozostała niezmieniona.

Paweł Żebrowski zaznacza, że okres domagania się zapłaty jest ograniczony. ZUS ma prawo zażądać zwrotu za okres nie dłuższy niż 3 lata od daty ujawnienia okoliczności nieuprawnionego pobrania świadczenia. Z kolei decyzja o nienależnie pobranym świadczeniu może zostać wydana najpóźniej 5 lat od ostatniego dnia okresu świadczeniowego.

Do kwoty nienależnie pobranych świadczeń ZUS dolicza karne odsetki. Prz pięcioletnim okresie od wypłacenia nienależnego świadczenia mogą one znacznie przewyższać kwotę pobranych świadczeń.

Źródło: PAP/ZUS

fot. ilust.

Facebook Comments