Ciekawostki

Jak to jest być pierwszym prezydentem Krakowa? Historia Franciszka Wielopolskiego

Margrabia Franciszek Wielopolski był marszałkiem nadwornym koronnym w latach 1767-1773 oraz X ordynatem Ordynacji Myszkowskich. Został pierwszym prezydentem Krakowa.
Margrabia Franciszek Wielopolski herbu Starykoń przyszedł na świat 21 września 1732 roku. Był synem chorążego wielkiego koronnego Karola oraz Elżbiety z domu Mniszech. Związek małżeński zawarł z Elżbietą Bielińską herbu Junosza około 1761 roku.
Był posłem księstw oświęcimskiego i zatorskiego na sejm konwokacyjny 1764 roku. Sejm przeprowadził szereg reform ustrojowych Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Podczas konfederacji radomskiej w 1767 roku, pełnił funkcję marszałka województwa krakowskiego. W załączniku do depeszy z 2 października 1767 roku do prezydenta Kolegium Spraw Zagranicznych Cesarstwa Rosyjskiego Nikity Panina, poseł rosyjski Nikołaj Repnin określił go jako właściwego posła dla realizacji planów cesarzowej Katarzyny II Wielkiej na sejmie 1767 roku. 23 października 1767 roku Franciszek Wielopolski wszedł w skład delegacji Sejmu, wyłonionej pod naciskiem wspomnianego już posła rosyjskiego Nikołaja Repnina. Powołana została w celu określenia ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Franciszek Ignacy Molitor ,,Portret Franciszka Wielopolskiego”, obraz z 1772 roku.
Franciszek Wielopolski był posłem na Sejm Repninowski  z województwa krakowskiego. 24 marca 1768 roku na Radzie Senatu głosował za wezwaniem wojsk rosyjskich w celu stłumienia konfederacji barskiej. W latach 1767-1773 był marszałkiem nadwornym koronnym. Po wprowadzeniu autonomii dla większych miast Rzeczypospolitej Obojga Narodów na mocy uchwalonego przez Sejm Czteroletni prawa o miastach, 18 kwietnia 1791 roku przyjął on krakowskie obywatelstwo.
14 kwietnia 1792 roku Franciszek Wielopolski został pierwszym w historii Krakowa prezydentem. Tą funkcję pełnił do 11 września tego samego roku. Jego następcą został sekretarz królewski Maciej Bajer. Po zajęciu miasta przez wojska rosyjskie zlikwidowano magistrat przywracając dawne władze.
Margrabia Franciszek Wielopolski zmarł 14 stycznia 1809 roku. Był kawalerem Orderu Orła Białego.
Kacper Mizdal, pasjonat historii, autor popularnego w mediach społecznościowych cyklu ,,Historia z Kacprem”.
Facebook Comments