Kościół dostrzegł pedofilię. Znajdzie się w Kodeksie Prawa Kanonicznego

Do Kodeksu Prawa Kanonicznego zostanie wpisany kanon dotyczący pedofilii. Do tej pory seksualne wykorzystanie nieletnich było karane przez kościół na podstawie przepisów ogólnych.

Wpisanie pedofilii do Kodeksu Prawa Kanonicznego zapowiedział biskup Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, sekretarz Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych.

Hierarcha zaznaczył, że osobny kanon jest przygotowywany i zostanie wpisany do nowej wersji księgi VI Kodeksu „Sankcje w Kościele”. Księga jest podzielona na tytuły. Aby uściślić kary za pedofilię wprowadzony zostanie nowy tytuł: „Przestępstwa przeciwko życiu, godności i wolności osoby”, który obejmie kanony dotyczące: zabójstwa, aborcji, uprowadzenia lub handlu ludźmi oraz wykorzystywania seksualnego małoletnich.

Papież Franciszek wiele wystąpień poświęca pedofilii. Niedawno miało miejsce spotkania papieża z organizacjami walczącymi z wykorzystaniem seksualnym nieletnich.

Nie obawiajcie się niezrozumienia i licznych trudności. Wytrwale i odważnie kontynuujcie waszą pracę – powiedział papież przyjmując w Watykanie przedstawicieli Stowarzyszenia Meter, które walczy z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich.

Franciszek podkreślił, że pedofilia to swego rodzaju zabójstwo psychologiczne, które tak wielu ludziom odebrało dzieciństwo. Według danych organizacji walczących z pedofilią w samej tylko Europie ofiarą tej zbrodni padło od 18 do 19 mln małoletnich. Niestety jak zauważył papież wciąż odpowiedzią na problem pedofilii jest zmowa milczenia. Dotyczy tak świeckich jak i duchownych.

Również i dziś widzimy, jak często w rodzinach pierwsza reakcja polega na tym, by wszystko ukryć. To jest pierwsza reakcja, która nadal też jest obecna w innych instytucjach oraz w Kościele. Musimy walczyć z tym starym nawykiem ukrywania. Wiem, że zawsze staracie się chronić dzieci, również w sferze najnowocześniejszych środków komunikacji. Wykorzystywanie dzieci to swego rodzaju psychologiczne morderstwo i w wielu przypadkach prowadzi do wymazania dzieciństwa. Dlatego ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym jest obowiązkiem wszystkich państw, które muszą wykrywać zarówno handlarzy, jak i oprawców – powiedział Ojciec Święty.

Nowy kanon oraz szybka i stanowcza reakcja Kościoła na przestępstwa seksualne wobec nieletnich mogą być szansą na skuteczniejszą walkę z tym zjawiskiem.

Źródło: VN/KAI/PP

fot. ilust.

Facebook Comments