Pasażer pijanego także popełnia przestępstwo! Warto o tym pamiętać

Okres świąteczny jest czasem gdy wielu kierujących lekceważy prawo i zasiada za kierownicę po spożyciu alkoholu. Często jedzie z nimi cała rodzina. Policja przypomina, że pasażerowie ponoszą odpowiedzialność karną i finansową za „przymykanie oka” na pijanego prowadzącego!

Kodeks wykroczeń jasno stwierdza, że kto udostępnia pojazd pijanemu kierowcy odpowiada za to karnie. Drugą stroną medalu jest fakt, że pasażer który ucierpi w wyniku wypadku spowodowanego przez pijanego kierowce ma ograniczone prawa do odszkodowań a nawet może ponieść karę za udział w przestępstwie.

Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza:

  • do prowadzenia pojazdu osobę niemającą sprawności fizycznej lub psychicznej w stopniu umożliwiającym należyte prowadzenie pojazdu,

  • do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień,

  • do prowadzenia pojazdu osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

podlega karze grzywny.

Maksymalna kara grzywny w tym wypadku to – 5 tys. zł.

Warto podkreślić że nie trzeba być właścicielem pojazdu, by ponosić odpowiedzialność – to samo dotyczy osób, które samochód np. wypożyczyły lub wynajęły, a następnie udostępniły pijanemu.

Kodeks karny (art. 179) przewiduje sytuację, w której samo powierzenie samochodu pijanemu kierowcy wiąże się z groźbą kary więzienia. Dotyczy to osób, których zadaniem jest kontrolowanie kierowców i zapobieganie kierowaniu po pijanemu – np. dyspozytorów ruchu w zajezdniach autobusowych, policjantów, itp. Odpowiedzialność karna grozi także osobie, która albo popełniła zaniechanie i wbrew obowiązkom nie sprawdziła trzeźwości kierowcy albo świadomie pozwoliła mu na jazdę.

Źródło: pp

fot.arch.

Facebook Comments