CiekawostkiHistoria

Przemysłowy magnat XIX wieku. Kim był Leopold Kronenberg?

Leopold Kronenberg był największym polskim kapitalistą XIX wieku. Był bankierem, finansistą oraz inwestorem. Bogacił się między innymi na tytoniu, prasie, kolei, hutnictwie czy cukrownictwie. Był jednym z przywódców stronnictwa białych przed wybuchem powstania styczniowego.

Leopold Stanisław Kronenberg urodził się 24 marca 1812 roku w Warszawie. Pochodził z zamożnej rodziny rabinów żydowskich. Jego rodzicami był bankowiec warszawski Samuel Eleazar oraz Tekla z domu Levi. Miał siedmioro rodzeństwa: Ludwika, Rozalię, Stanisława Salomona, Dorotę, Marię, Henryka Andrzeja i Władysława Alfonsa.
Młody Leopold ukończył gimnazjum pijarskie na Żoliborzu i zdał egzamin maturalny w Liceum Warszawskim. Następnie wyjechał na studia do Niemiec. Wiedzę zdobywał w Akademii Praktyczno-Technicznej w Hamburgu oraz w Uniwersytecie Berlińskim. Do Warszawy powrócił w 1832 roku i objął kierownictwo domu bankowego ,,S.L. Kronenberg, wdowa i synowie”. Rok później wpisano go do księgi kupców warszawskich. Warto zaznaczyć, iż wówczas miał 21 lat! W 1843 roku postanowił zainwestować w przemysł cukrowniczy.
Długo nie trwał przy swojej wierze, gdyż w 1845 roku przyjął chrzest w kościele ewangelicko-reformowanym. Zrobił to za sprawą ślubu córką znanego warszawskiego lekarza Leopolda Augusta Leo – Ernestyną Rozalią Leo. Jego przyszła żona była wyznania ewangelicko-reformowanego, natomiast ojciec był luteraninem. Biorąc ślub z Ernestyną Rozalią Leo zmienił wyznanie z mojżeszowego na wiarę młodej panny. Kronenbergowie mieli sześcioro dzieci: Stanisława Leopolda, Władysława Edwarda, Leopolda Juliana, Teklę Julię, Marię Różę oraz Rozalię.
Leopold Kronenberg na tym się nie zatrzymywał, rozwijając dalej swoją działalność przemysłową. W 1843 roku powstała cukrownia w Tomczynie, a kolejne – w 1848 roku w Ostrowicach, natomiast w 1853 roku w Walentynowie. W 1848 roku Leopold Kronenberg został prezesem spółki cukrowniczej, która w 1870 roku przekształciła się w Warszawskie Towarzystwo Fabryk Cukru. Był to największy producent cukru w kraju.
W 1845 roku nabył swój pierwszy majątek ziemski – Brzezie. Jego wykształcenie umiejętności i charakter znacząco go wyróżniały. Uzyskał dzierżawę monopolu tytoniowego, która przyniosła mu z czasem ogromny majątek. W 1848 roku Leopold Kronenberg został udziałowcem Spółki Żeglugi Parowej w Warszawie. W 1851 roku założył własny dom handlowy, który zajmował się kredytowaniem przemysłu i rolnictwa w Królestwie Polskim. W 1860 roku założył w Warszawie fabrykę tytoniową, która odznaczała się swoją nowoczesnością. Zatrudniała aż 700 robotników!
Na polecenie władz carskich Leopold Kronenberg wziął udział w wystawie światowej w Londynie. Za granicą ujrzał dystans cywilizacyjny jaki dzieli kraje Europy Zachodniej a ziem polskich. W 1869 roku założył Bank Dyskontowy w Petersburgu, natomiast w 1870 roku przy współpracy z innymi warszawskimi finansistami i przedstawicielami arystokracji i inteligencji – Bank Handlowy w Warszawie Spółkę Akcyjną. To było jego największe osiągnięcie w dziedzinie finansów i bankowości. Był jednym z założycieli przyszłego Warszawskiego Towarzystwa Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych. Wspierał także rozwój i unowocześnienie rolnictwa. Od 1857 roku należał do Towarzystwa Rolniczego.
Leopold Horowitz ,,Portret Leopolda Kronenberga”, obraz z 1879 roku
(źródło:wiki)
Leopold Kronenberg pracował także nad rozwojem linii kolejowych na terenie Królestwa Polskiego. W 1869 roku został wiceprezesem zarządu Towarzystwa Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej. Czynił starania o dokończenie Kolei Warszawsko-Petersburskiej a także o eksploatację i o długoletnią dzierżawę Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Zabiegał o budowę odgałęzienia tej linii do Katowic. Został również prezesem Rady Zarządzającej Kolei Warszawsko-Terespolskiej. Zainwestował w budowę linii, nazwana później Koleją Nadwiślańską lub Nadwiślańską Drogą Żelazną. Trasa ta odgrywała ważną rolę w tranzycie towarów z zachodnich obszarów Cesarstwa Rosyjskiego i Królestwa Polskiego do portu w Gdańsku.
Przed wybuchem powstania styczniowego Leopold Kronenberg był jednym z przywódców stronnictwa białych, którzy byli początkowo przeciwnikami walki zbrojnej przeciwko zaborcy. Leopold Kronenberg, zwany inaczej ,,Białym Bankierem” działał aktywnie w środowisku bogatych ziemian oraz warszawskiej elity. Po wybuchu powstania styczniowego wspierał za wszelką cenę walczących. Finansował zakupy broni zagranicznej i jej przerzut do kraju. Starał się pozostać wsparcie dla Polaków w stolicach europejskich. Po wybuchu powstania styczniowego w 1863 roku wyjechał do Francji. Po powrocie do Warszawy latem 1864 roku wycofał się z działalności politycznej.
Warto wspomnieć, iż Leopold Kronenberg był od 1859 roku wydawcą ,,Gazety Codziennej”, przemianowanej w 1861 roku na ,,Gazetę Polską”. Założył także ze własnych środków Szkołę Handlowy Leopolda Kronenberga, która istniała w Warszawie w latach 1875-1900. W 1875 roku finansował również Szkołę Techniczną Kolejową istniejąca na warszawskiej Pradze. Dzięki jego wsparciu również w tym sam roku założono Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie.
W 1868 roku Leopold Kronenberg od cesarza Aleksandra III Romanowa otrzymał Order św. Włodzimierza i dziedziczny tytuł szlachecki. Przyjął on herb Strugi.
Leopold Kronenberg zbudował w latach 1868-1871 w Warszawie przy placu Ewangelickim (obecny placu Małachowskiego) monumentalną rezydencję dla siebie i swojej rodziny. Budowla ta mogła rywalizować z najlepszymi rezydencjami miejskimi ówczesnej Europy.
Leopold Kronenberg zmarł 5 kwietnia 1878 roku w Nicei w wieku 66 lat. Pochowano go w kaplicy rodowej Kronenbergów na cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie.
Kacper Mizdal, pasjonat historii, autor popularnego w mediach społecznościowych cyklu ,,Historia z Kacprem”.
Facebook Comments