Polski Kościół traci wiernych i „tacę”

Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło w listopadzie sondaż dotyczący polskiego Kościoła. Spadek liczby wiernych postępuje i najbardziej dotyczy najmłodszych grup wiekowych.

Pośród osób z wyższym wykształceniem regularne praktykowanie deklaruje 56 proc. ankietowanych. Aż 87 proc. osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym uczestniczy w życiu religijnym.

W przedziale wiekowym 25-34 lata w obrzędach religijnych uczestniczy 64 proc. respondentów wobec 82 proc. wśród badanych powyżej 65 lat.

Okazuje się, że aż 40 proc. praktykujących nie daje na tacę żadnych ofiar, co stanowi wzrost o 7 proc. wobec deklaracji z 2014 roku. Na konkretną kwotę każdego miesiąca wskazywało 32 proc. respondentów, a prawie 24 proc. odpowiedziało, że „różnie bywa”.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono od 4 do 14 listopada 2021 roku na reprezentatywnej imiennej próbie 1100 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Źródło :CBOS

fot.ilus.

Facebook Comments