Uniwersytety Trzeciego Wieku. Trudna odbudowa po pandemii

Odzyskanie grup słuchaczy – to jedno z największych wyzwań liderek Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) – wynika z raportu „ZOOM na UTW w czasach pandemii”.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, które od ponad 15 lat aktywizuje i wspiera seniorów z całej Polski i prowadzi program „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zbadało, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na Uniwersytety Trzeciego Wieku. Przyjrzano się m.in. kondycji słuchaczy i ich samopoczuciu, formom kontaktowania się, relacji z otoczeniem oraz sytuacji finansowej.

Jak podsumowali autorzy badania, największym wyzwaniem liderek UTW jest odzyskanie grup swoich słuchaczy – osób, które z powodu pandemii COVID-19 rezygnowały z kontaktu i poddawały się całkowitej izolacji. „Liderki podejmowały próby podtrzymania relacji poprzez organizowanie spotkań w parkach, kawiarniach czy na działkach, ale podstawowym narzędziem do kontaktu pozostawał telefon oraz strona internetowa uniwersytetu” – podkreślono w raporcie „ZOOM na UTW w czasach pandemii”.

Przy kasie poza rachunkiem miła pogawędka dla seniorów

Jak zwrócili uwagę autorzy raportu, „nie wszystkie UTW w okresie pandemii się zamknęły”.

„Dzięki zaangażowaniu osób dostrzegających potrzeby innych, zmodyfikowane działania wychodziły poza gmachy budynków” – zauważyli autorzy raportu.

Wśród badanych często pojawiała się tęsknota za działaniami bezpośrednimi i kontaktem z ludźmi. „Okazało się, że rola, jaką wspólnota rówieśnicza pełni w życiu osób starszych, staje się w wielu przypadkach coraz ważniejszym elementem sieci społecznej” – podkreślili autorzy badania.

Z drugiej jednak strony, wyniki raportu pokazują trudność w radzeniu sobie ze strachem związanym z próbami powrotu do kontaktów twarzą w twarz (osoby zaszczepione na COVID-19 mają o wiele więcej odwagi).

W anonimowym badaniu realizowanym latem 2021 r. wzięło udział 10 liderek i 10 słuchaczek z UTW z całej Polski. Badanie ma pomóc dostosować projekt „UTW dla społeczności” – wolontariat Uniwersytetów Trzeciego Wieku realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności do warunków pandemicznych.

Z danych GUS wynika, że w 2018 r. było zarejestrowanych w Polsce 640 Uniwersytetów Trzeciego Wieku – centrów edukacyjno-społeczno-kulturowym, w których liczba studiujących wynosiła 113 200 osób.

Źródło:Nauka w Polsce

fot.ilust.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *