Finanse & bussines

WIRON za WIBOR. Co to znaczy dla klientów banków w Polsce?

Zamiana wskaźnika WIBOR na WIRON prawdopodobnie spowoduje jedynie nieznaczne obniżenie oprocentowania kredytów – oceniają eksperci, cytowani przez Prawo.pl.

Proces zastępowania WIBOR-u przez WIRON ma zakończyć się 1 stycznia 2025 r., a w wypadku tych kredytów, które zostały udzielone wcześniej i powiązane są z WIBOR-em, powinna nastąpić zamiana tych wskaźników.

r e k l a m a

Prawo.pl przypomina, że WIBOR to wskaźniki referencyjny przy ustalaniu wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych, gotówkowych i innych. Przy jego ustalaniu brane są pod uwagę transakcje międzybankowe oraz opinie analityków. Natomiast WIRON oparty jest wyłącznie na transakcjach jednodniowych (overnight), które są zawierane między bankami a instytucjami finansowymi. Krytycy WIBOR-u zwracają uwagę na to, że na polskim rynku bankowym jego wysokość opiera się na nieweryfikowalnej fikcji, banki bowiem jedynie deklarują za ile byłyby w stanie pożyczyć wzajemnie pieniądze.

Prawo.pl, powołując się na ekspertów, zaznacza, że stosowanie WIRON-u nie spowoduje znacznej zmiany na korzyść u osób, które spłacają kredyty lub je zamierzają zaciągnąć. Tego zdania jest również premier Mateusz Morawiecki. „Dla mnie to nie jest game changer (punkt zwrotny – PAP), to jest jeden z elementów całego tego rynku finansowego i to dalece nie najważniejszy. Dużo ważniejsze […] są wakacje kredytowe i wszystkie działania, które mają służyć do realnego zwiększenia możliwości obsługi kredytów, różnych kredytów przez obywateli” – cytuje premiera portal Prawo.pl.

Przytaczany przez Prawo.pl dr n. ekonom. Hubert Gąsiński, ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, podkreśla, że celem zamiany wskaźników jest dostosowanie rynku polskiego do trendów międzynarodowych, nie zaś zmiana kosztów kredytów, co, jego zdaniem, nie będzie do końca aż tak korzystne dla kredytobiorców. WIRON będzie jednak z pewnością niższy o kilka punktów procentowych w porównaniu z WIBOR-em, co oznacza stopniowe obniżanie rat.

Przytaczany przez Prawo.pl Błażej Wajszczuk, dyrektor Departamentu Skarbu w Banku BNP Paribas, wyjaśnia, że proces zamiany WIBOR-u na WIRON nie będzie wymagał wizyty klienta w banku. „Oczywiście, klienci będą odpowiednio poinformowani o zmianie wskaźnika referencyjnego, czyli na jakiej podstawie prawnej nastąpiła zmiana, itp. Jednak nie będzie to wymagać ich zaangażowania. Sam proces będzie ewolucyjny” – mówi Błażej Wajszczuk i zaznacza, że dla nowych kredytów niezmiennym punktem odniesienia pozostają stopy procentowe NBP, czyli stopa wolna od ryzyka.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

fot. ilust.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *