[Z OSTATNIEJ CHWILI] Strajk kobiet. Znamy tajne plany!

Od momentu ogłoszenia wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, w którym stwierdzono, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją rozpoczęły się strajki kobiet oraz osób popierających dotychczasowy kompromis aborcyjny.

Udało nam się wejść na tajne grupy Strajku Kobiet i poznać dalsze plany działania. Organizatorzy dotychczasowych strajków i manifestacji zauważyli, że są one stopniowo wygaszane i cieszą się coraz mniejszą popularnością. Również kierowcy, którzy solidaryzowali się z manifestującymi mają już dość stania w korkach spowodowanych zatrzymanym ruchem ulicznym.

Kobiety na specjalnych grupach nawołują do zwiększania zakresu żądań. Teraz oprócz sprzeciwu wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego manifestanci mają żądać również dymisji całego rządu oraz co prawa do samosterylizacji oraz eutanazji na życzenie. Wysuwane postulaty przypominają obowiązujące już prawo w Holandii.

Jednocześnie nadzieję wzbudziły informacje o chęci powiązania praw mniejszości seksualnych LGBTQ+ oraz tzw. praworządności z wypłatą dla Polski 700 miliardów złotych.

– Rada Konsultacyjna Ogólnopolskiego Strajku Kobiet przedstawiła postulaty, których horyzont czasowy oznacza, że nie ma mowy o dialogu, tylko o podwyższeniu emocji społecznych – ocenił niedawno Piotr Müller, rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego.

Facebook Comments