NASA nie pozostawia złudzeń. Ofiary śmiertelne także w Polsce

W ramach konferencji naukowej Planetary Defense Conference Exercise przeprowadzono symulację uderzenia asteroidy 2021PCD w Ziemię. Ofiary śmiertelne także w Polsce.

Konferencja zorganizowana przez NASA miała na celu wymianę doświadczeń i omówienie sposobów postępowania na wypadek zderzenia obiektów kosmicznych z Ziemią. W celu przetestowania przyjętych rozwiązań opracowano model obiektu kosmicznego który nazwano 2021PCD.

W trakcie konferencji okazało się, że obiekt taki istnieje naprawdę i znajduje się 57 milionów kilometrów od naszej planety. Kolizyjny kurs wskazuje, że uderzenie w Ziemię może nastąpić 20 październik 2021 roku!

Obiekt który ma nieco ponad 100 metrów średnicy może spowodować zniszczenia na obszarze ponad 800 kilometrów. Przyjmując, że uderzenie nastąpi w środkowej europie poważne zniszczenia w tym bezpośrednia śmierć ludzi nastąpi na terenie Niemiec, Austrii i Czech. Pomniejsze zniszczenia oraz pojedyncze wypadki śmierci mogą nastąpić także w Polsce.

Szanse na właśnie taki przebieg wypadków ocenie się na 5 procent co jest niepokojące.

Na podstawie: NASA/PP

fot. ilust./TT

Facebook Comments