Finanse & bussinesPolitykaPolska

MSWiA chce wydać prawie 28 milionów złotych na legitymacje strażackie

Ponad 27 milionów złotych chce wydać MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną. Gigantyczna kwota ma być wydana na nowe legitymacje strażaków z OSP!

Narastają kontrowersje wokół nowej ustawy o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Według projektu ustawy określono między innymi wzór nowych legitymacji dla strażaków ochotników.

Według wyliczeń samego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej koszt nowych legitymacji to łącznie prawie 28 milionów złotych!

Gdyby przyjąć, że legitymację otrzyma każdy strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Polsce, który jest uprawniony do wyjazdu na akcję (stan wg. ZOSP RP na 31 grudnia 2019 r. to 214 463 osoby), koszt jednej takiej legitymacji wyniósłby 130 złotych / sztukę!

Projekt ustawy o działalności OSP stanowi:

Art. 23.

1. Ratownik OSP otrzymuje legitymację, w celach rejestracji i identyfikacji,

a także korzystania z uprawnień, która zawiera następujące dane osobowe ratownika:

1) imię i nazwisko;

2) fotografię wizerunkową;

3) numer legitymacji;

4) termin ważności legitymacji.

2 . Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi w drodze rozporządzenia:

1) zasady przyznawania legitymacji;

2) rodzaj i wzór legitymacji;

3) podmiot właściwy do wydawania legitymacji;

4) przypadki, w których legitymacja podlega zwrotowi, wymianie lub unieważnieniu;

5) tryb postępowania w przypadku utraty legitymacji

Źródło: MSW/OSP/PP

fot.ilust

Facebook Comments