CiekawostkiHistoriaPolska

Przemysł po warszawsku. Historia Władysława Kisiela-Kiślańskiego

Władysław Kisiel-Kiślański był polskim inżynierem dróg i mostów, działaczem społecznym oraz przemysłowcem. W 1920 roku stał na czele Rady i Zarządu Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów.

Władysław Teodor Kisiel-Kiślański herbu Kisiel urodził się w 1841 roku w majątku Ochotnik na terenie guberni piotrkowskiej. Był synem Mikołaja Fortunata oraz Emilii z domu Dzwonkowska. Młody Władysław swoje pierwsze nauki zdobywał w Instytucie Szlacheckim. Po ich ukończeniu rozpoczął studia w Instytucie Dróg i Mostów w Petersburgu. Swoje pierwsze zatrudnienie znalazł w Imperium Rosyjskim przy projektowaniu mostów na budowanej linii kolejowej odesko-kiszyniowskiej.
W drugiej połowie lat siedemdziesiątych XIX wieku Władysław Kisiel-Kiślański zamieszkał w Warszawie, gdzie już w grudniu 1881 roku zakupił z rąk prezesa Dyrekcji Warszawskich Teatrów Rządowych Siergieja Muchanowa pałac w stylu klasycystycznym w Tarchominie. Po osiedleniu się w tym mieście podjął pracę inspektora zarządzającego „Towarzystwem Przemysłowym Zakładów Mechanicznych i Górniczych”. W 1890 roku Władysław Kisiel-Kiślański awansował na prezesa zarządu tego Towarzystwa. Stanowisko to piastował do końca swojego życia.
W 1883 roku wystąpił z projektem udoskonalenia tramwajów konnych w Warszawie. Niedługo po tym został ich administratorem z ramienia belgijskiej spółki ,,Societe Generale de Tramways Varsoviens”. Funkcję tę pełnił do 1898 roku, kiedy to sprzedano stolicy komunikację tramwajową. W latach 1898-1900 Władysław Kisiel-Kiślański pełnił funkcję wiceprezesa ,,Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu”. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został prezesem „Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa i Finansów”. Warto wspomnieć, iż stał także na czele ,,Międzynarodowej Izby Handlowej”, ,,Polskiego Komitetu Narodowego”, oraz ,,Towarzystwa Przyjaciół Politechniki”.
Władysław Teodor Kisiel-Kiślański na fotografii z 1895 roku. (źródło:wiki)
Władysław Kisiel-Kiślański był członkiem prorosyjskiego Stronnictwa Polityki Realnej w 1914 roku. W odpowiedzi na deklarację wodza naczelnego Cesarskiej Armii Rosyjskiej wielkiego księcia Mikołaja Romanowa z 14 sierpnia 1914 roku, podpisał telegram dziękczynny. Sama odezwa zapowiadała odrodzenie Polski, jednakże nie podano w jakich granicach miałaby funkcjonować. Warto zaznaczyć, iż deklaracja ta pod względem formalnym nie posiadała sankcji cesarza Mikołaja II Romanowa, czego wymagał każdy ogólnopaństwowy akt Imperium Rosyjskiego. Tym samym była pozbawiona znaczenia prawnego.
Zorganizował dwa muzea w Warszawie: Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej oraz Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. W 1900 roku wybudował pałacyk przy ulicy Chopina 2a, natomiast w latach 1894-1898 zapłacił za przeprowadzenie gruntownego remontu kościoła pw. św. Jakuba w Tarchominie.
Jego pierwszą żoną była Maria Jastrzębiec Sławęcka. Po jej śmierci w 1909 roku, w 1924 roku ożenił się ponownie z Felicją z Jaxa Bąkowskich. Oba małżeństwa były bezdzietne.
Władysław Kisiel-Kiślański zmarł 17 marca 1926 roku w Warszawie. Spoczął na Cmentarzu Powązkowskim (kw. Z-VI-1/3). Władysław Kisiel-Kiślański był kawalerem: Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Oficerskiego Francuskiej Legii Honorowej oraz belgijskiego Orderu Leopolda II.
Kacper Mizdal, pasjonat historii, autor popularnego w mediach społecznościowych cyklu ,,Historia z Kacprem”.
Facebook Comments