Rząd hojny dla Ukraińców. Dostaną „500 plus” także po powrocie na Ukrainę!

Dzięki luce w przepisach przyznających zasiłek „500 plus”, będą go mogli pobierać także Ukraińcy mieszkający na Ukrainie. Warunkiem jest pojawienie się raz na miesiąc w Polsce.

r e k l a m a

Ukraińcom, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę po 24 lutego 2022 r. przysługują świadczenia takie same jak te, które otrzymują Polacy. Mimo braku opłacania podatków czy składek ZUS, świadczeniem objęto wszystkich posiadających dzieci.

Okazuje się, że dzięki luce prawnej zasiłek taki będą mogli dostawać także Ukraińcy mieszkający na stałe w swoim kraju.

ZUS poinformował, że wyjazd obywatela Ukrainy z Polski powyżej 1 miesiąca pozbawia go prawa do legalnego pobytu w naszym kraju, co skutkuje utratą prawa do świadczeń.

Jednak jest możliwość, że taka osoba pojawi się raz na miesiąc w Polsce i utrzyma dzięki temu prawo pobytu oraz prawa do świadczeń socjalnych.

Tym sposobem odwiedzając Polskę raz na miesiąc Ukraińcy zachowają polskie świadczenia.

r e k l a m a

„Odnosząc się do kwestii przyjazdu do Polski z Ukrainy na jednodniowe pobyty w każdym miesiącu należy zauważyć, że osoba taka nie utraci legalnego pobytu w Polsce, o którym mowa w art. 2 ust. 1 specustawy jednak nie spełni warunku zamieszkiwania w Polsce. W przypadku powzięcia wątpliwości czy obywatel Ukrainy zamieszkuje z dziećmi w Polsce, Zakład może wezwać taką osobę do osobistego stawiennictwa w ZUS w celu złożenia wyjaśnień” – odpowiedział rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Komentarz ZUS potwierdza istnienie luki prawnej z której bez wątpienia będą korzystać osoby które w Polsce otrzymały świadczenia oraz prawa obywateli bez obowiązków takich jak odprowadzanie stosownych składek czy podatków.

Żródło: p-p

fot. ilust.

r e k l a m a
Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.