Szczepienie dzieci bez prawa odmowy

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że obowiązkowe szczepienia w państwach demokratycznych mogą być uważane za konieczne. Odmowa szczepienia dziecka może być objęta sankcjami karnymi.

Wyrok Trybunału w Strasburgu jest odpowiedzią na protest kilku rodzin z Czech kwestionujących przymus szczepień dzieci. Jest to pierwszy wyrok Trybunału odnoszący się do szczepień. Precedens może wpłynąć na dalsze orzecznictwo w krajach Unii Europejskiej.

W dobie pandemii obowiązek szczepień może być rozszerzony także na dorosłych. W sentencji wyroku czytamy: „Środki te (szczepienia przypis red.) mogą być uważane za konieczne w społeczeństwie demokratycznym”. W myśl tej zasady, dla dobra ogółu zmusić do szczepień można każdego, kuriozalnym warunkiem jest „społeczeństwo demokratyczne”.

Kolejny raz władza ludu skąd bierze nazwa demokracja staje się władzą sądów przeciw woli lud.

Na podstawie: ETPC/PP

fot. pixaba

Facebook Comments