UWAGA: chmura metanu nad Polską! Co jest przyczyną?

Satelita Copernicus Sentinel-5P wykrył nad Polską smugę metanu. Jest to gaz groźniejszy od dwutlenku węgla. Stężenie metanu nad Polską jest najwyższe w Europie.

Metan jest jednym z gazów cieplarnianych. Pochodzi on ze skorupy ziemskiej. Naturalny metan uwalnia się podczas wydobycia węgla. Kopalnie stosują systemy wentylacji aby pozbyć się go z wyrobisk. Metan w dużym stężeniu jest gazem wysoce wybuchowym.

Jak wykazały badania naukowe największe w Europie stężenie metanu jest w Polsce. Koncentruje się w rejonie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

Według Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska 10 największych kopalń węgla emitujących metan w Europie znajduje się w Polsce. Tylko w ciągu 2020 roku uwolniły one łącznie do atmosfery 282 300 ton tego gazu.

Nie jest znany bezpośredni wpływ metanu na środowisko. Jednak może on posłużyć do wywierania dalszego nacisku na Polskę w kwestiach klimatycznych.

Wojna na Ukrainie i kryzys energetyczni nie wystarczyły by Europa wycofała się ze szkodliwej polityki klimatycznej. Kraje takie jak Chiny, Indie, USA, Brazylia i Rosja produkują około 5000 procent więcej metanu niż cała Unia Europejska która z Polski robi winowajcę globalnych zmian klimatycznych.

Źródło: esa/pp

fot. arch.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.