AktualnościFinanse & bussines

Waloryzacja rent i emerytur. Od 1 marca wzrost świadczeń

Najniższa emerytura od 1 marca wzrośnie o 192,52 zł i wyniesie 1780,96 zł brutto – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tym roku wskaźnik waloryzacji wynosi 112,12 proc.

ZUS co roku podnosi świadczenia emerytalne i rentowe o tak zwany wskaźnik waloryzacji. Jest on uzależniony od średniej inflacji i realnego wzrostu wynagrodzeń.

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca wyniesie 1335,72 zł brutto. Do kwoty 1780,96 zł brutto podniesiona zostanie też renta socjalna.

Waloryzacji podlegają także dodatek pielęgnacyjny i dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Źródło: zus

fot. ilust.

Facebook Comments