Wojna polaryzuje nastroje. Z Sejmu znika Konfederacja?

Według najnowszego sondażu opublikowanego przez CBOS z Sejmu znika Lewica i PSL. Konfederacja znalazła się poniżej progu wyborczego dla koalicji partii.

Najnowszy sondaż preferencji wyborców CBOS ujawnia pogłębiającą się polaryzację w poparciu dla partii politycznych.

Na czele rankingu utrzymuje się partia rządząca z 30 proc. poparciem. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska uzyskując 20 procentowe poparcie. Pewne trzecie miejsce utrzymuje także Polska 2050 Szymona Hołowni z 11 procentowym poparciem.

Kolejne miejsce zajęła Konfederacja, uzyskując 6 procentowe poparcie. Oznacz to, że gdyby Konfederacja wystartowała w wyborach jako koalicja partii, nie przekroczyłaby progu wyborczego który dla koalicji wynosi 8 proc.

Do Sejmu nie weszłaby Lewica. Poparcie dla tego ugrupowania zadeklarowało 4 procent badanych. Poza Sejmem znalazłby się PSL, którego poparcie zbliżyło się do granicy błędu statystycznego wynosząc 2 procent.

Źródło:CBOS

fot. arch,.

Facebook Comments